Templom és börtön

2018. december 20., csütörtök

2018. december 16-án Garamsallón, a református gyülekezet templomában rendhagyó istentiszteleti alkalomra került sor.

Négy gyülekezet, Ipolypásztó, Garamsalló, Ipolybél és Zalaba népe nyaranta is összejön egy közös istentiszteleti alkalomra, családi napra Zalabán, most ádventben is így tettünk. A garamsallói templomban egy csodálatos ádventi zenés istentiszteletre került sor. Reméljük, az évek során ez is kinövi magát családi gyülekezeti nappá. A magyarországi Pilisszentkeresztről érkezett a Pilisszentkeresztért Polgári Társulás kórusa Galda Levente vezetésével. Az istentiszteletet egy órás koncert követte, melyen magyar, szlovák, ószláv és latin karácsonyi énekek csendültek fel. Gregorián dallamok, majd későbbi középkori szerzemények, népdalok, népénekek, énekeskönyvi dicséretek hangzottak el. Az éneklők népviseletben szerettek volna énekelni, de tekintettel a nagy hidegre, ettől eltekintettek. A koncert után a megterített asztal mellett még jobban megismerhették egymást. Nagy élmény volt a résztvevő gyülekezeti tagok számára ez a szolgálat.

Ezt követően az énekkar folytatta útját a nagypusztai börtönbe, ahol már több éve teszi szebbé a fogvatartottak karácsonyát a pilisszentkereszti kórus. Ismét csodálatos élményben lehetett része a börtön lakóinak, de az ott dolgozóknak is. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte. Ahogy előtte a gyülekezetben is, nagyon színes összeállítást hoztak a vendégek. A harmonika és a csengők hangja pedig szintén adventi hangulatot varázsolt a börtönbe. Az alkalmat Antala Éva lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Börtönmissziós Koordinátora, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója nyitotta meg igei köszöntéssel és az éneklőcsoport bemutatásával.

A koncert végén megköszönte az alkalmat Istennek és a piliszentkeresztieknek. A fogvatartottak nagy érdeklődéssel figyeltek és vastapssal értékelték a fellépőket. A meghívott csoport bizonyságot tett arról is, hogy Isten minden nemzetnek megadta az üdvözülés lehetőségét és mindegy, hogy milyen nyelven és melyik keresztény felekezettel dicsérjük az Ura. A legfontosabb, hogy Krisztus keresztjében kapaszkodva, adventben élve várjuk az ő visszajövetelét. 

Advent harmadik vasárnapján a templomban és a börtönben egyaránt rabok voltunk mind, az isteni szeretet és a zenében, énekben Őt dicsőítés rabjai. S így jó volt rabnak lenni.

Ambrus Erika

események továbbiak →