Lillafüreden ülésezik a Generális Konvent

2018. május 24., csütörtök

Csütörtökön és pénteken Miskolc-Lillafüreden tartják a Generális Konvent idei közgyűlését a Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ad otthont május 24-én és 25-én a Generális Konvent plenáris ülésének – Kárpát-medencei egyházvezetők éves találkozóján résztvevők ezúttal az észak-kelet magyarországi reformátusok életébe nyernek betekintést. A kétnapos tanácskozáson visszatekintenek a decemberben véget ért reformációi emlékévre, melyet a magyar reformátusok határokon átívelő közösségben ünnepeltek, valamint beszámolnak a közös liturgiai és himnológiai, valamint az egyházalkotmányi bizottság elmúlt éves munkájáról.

Az ülésen a magyar református egyházak aktuálitásai mellett szó lesz az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés tétjéről, az egy hónappal korábbi missziói világkonferencia tapasztalatairól, valamint a közel-keleti keresztyének helyzetéről. Emellett megemlékeznek majd az erdélyi vallásszabadságot 450 éve kimondó tordai vallásbékéről, az ellenreformáció idején gályarabságra elhurcolt protestáns prédikátorokról és a száz éve befejeződött első világháborúról is.

A tanácskozás május 25-én, pénteken 14 órától istentisztelettel ér véget a miskolc-diósgyőri református templomban, melyet a Duna Televízió május 27-én, vasárnap délelőtt 10.45-től felvételről közvetít majd. Az előadásokat élőben követhetik a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány facebook oldalán.

A 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyház alkotmánya szerint a Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben lévő püspöke és főgondnoka.

Reformata, reformatus.hu

események továbbiak →