Generális Konvent

2018. május 23., szerda

Május 23. és 25. között Miskolc-Lillafüreden ülésezik a Generális Konvent – a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete – elnöksége (23-án és 24-én) és közgyűlése (24-én és 25-én).

A Magyar Református Egyház Alkotmánya 20. §-a megfogalmazása szerint a Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben lévő püspöke és főgondnoka. A Generális Konvent ügyvivő testülete az Elnökség.

A tanácskozás május 25-én pénteken 14 órától a miskolc-diósgyőri református templomban (Miskolc, Táncsics tér 1.) tartandó istentisztelettel ér véget, melyet a televízió felvételről közvetít majd.

reformatus.hu

események továbbiak →