Bibliaismereti verseny Alsóláncon

2018. május 06., vasárnap

Idén is összevetették bibliai ismereteiket az Abaúj-Tornai Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett hittanosok (és néhány konfirmált is).

Ezúttal Mózes személye, élete állt a vetélkedés középpontjában, vagyis egészen pontosan mindazok a történetek, amelyek arról szólnak, hogy mit is cselekedett Isten Mózes által népével Izraellel: megszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, és sok próbatételen át végül bevezette az Ígéret földjére.

A mintegy 60 versenyző Kassáról, Szesztáról, Komarócról, Szepsiből, Alsó- és Felsőláncról, Szádelőből, Tornaújfaluból, Szádalmásról, és Rozsnyóról érkezett vezetőikkel, ill. felkészítőikkel.

Az alkalom Orémus Zoltán esperes kezdő áhítatával indult, aki a 105. zsoltár 4. és 5. verse alapján hívta fel a gyermekek figyelmét a vetélkedés lényegére: az Isten tetteire való emlékezés - akár verseny formájában is - csak eszköze annak, hogy közelebb kerüljünk Hozzá, hogy tanuljunk hozzá folyamodni, orcáját, vagyis Jézust keresni és követni.

A régi és új Istent dicsérő énekek tanítását és vezetését Vargha Balázs és Molnár Árpád lelkipásztorok "követték el".

A három kategóriában (A,B, és C) versenyző gyermekek egy teszt kitöltésével, bónusz kérdések írásbeli megválaszolásával, ill. az egyik jól ismert, előre kisorsolt történet tartalmának papírra vetésével bizonyíthatták felkészültségüket.

Az eredményhirdetés előtt a helyi lelkipásztor, Nagy Gábor szólt a tanult mózesi történetek alapján, többek között kiemelve: "Nem kellene megvárnunk, amíg a fáraó szívéhez hasonlóan Isten a mi szívünket is meg-megtörögeti." Sokkal jobb a sziklaszilárd igéjére építeni életünket már most, akkor is, ha az emberek többsége erről másként vélekedik. (Az eredmények részleteiről az érintett gyülekezetekben a holnapi istentiszteleten, itt később tudósítunk).

A díjak (értékes könyvek, édesség és tekercsformájú igevers) átadását és a csapatok elmaradhatatlan fotózását követően végül valamennyi résztvevő, kísérő és szervező állt lencsevég elé. (Az eredmény itt, a Bibliaismereti verseny 2018 albumban látható).

Külön említést érdemel az a vendégszeretet, amelyel a helyiek immár többedszerre fogadták a verseny résztvevőit: ebéddel, süteménnyel, s nem utolsó sorban a Hedry-féle kiskastély rendezett környezetével, az önfeledt szabadidős kikapcsolódás lehetőségével. Ki is használták ezt a gyerekek rendesen: egy részük focival, mások tornával, fogócskával, beszélgetéssel, napfürdőzéssel pihentek a verseny után.

S nem utolsó sorban köszönet illeti a szervezés terhét hordozó lelkészházaspárt: Nagy Gábort, és hitvesét Nagy Komáromy Zsuzsannát.

Hiszzük, nem marad eredmény nélkül mindaz, amit a résztvevők (és tanítóik is :)) Isten igéjéből a felkészülés közben elsajátítottak. Reméljük, hogy sokszoros termést hoz majd az életünkben. SDG!

Reformata, kép és szöveg:Molnár Árpád

események továbbiak →

Reformáció 500