Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész temetése

2018. január 17., szerda

Tőkéczki László Széchenyi-díjas történészt 2018. január 23-án, kedden, 10 órakor a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely (1086 Budapest, Fiumei út 16-18.) ravatalozójából.

Az elhunytat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Dunamelléki Református Egyházkerület saját halottjának tekinti. A család kérése, hogy a gyászolók csak egy szál virágot hozzanak magukkal. A koszorúra szánt összeget a Bethesda Kórház Alapítvány számára utalják át támogatásként. (10300002 – 20350699 – 70073285; MKB Bank; 1056 Budapest, Váci u. 38.)

Tőkéczki László január 8-án, életének 67. évében rövid betegség után hunyt el.

Tőkéczki László Szikszón született, 1975-ben szerzett történelem–német szakos tanári diplomát az ELTE-n. 1978-tól az MTA pedagógiai kutatócsoportjában dolgozott, ekkor publikálta első írását a Kritikában. Később a csepeli Ho Si Minh Főiskolán, majd 1985-től az ELTE pedagógiai tanszékén tanított neveléstörténetet. 1989-ben került át a művelődéstörténeti tanszékre, ahol haláláig docensként dolgozott.

Tőkéczki a 80-es évek végétől szerepet vállalt a református közéletben: részt vett a Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában és a Protestáns Szemle újraindításában. A rendszerváltás után az országos közéletben is aktívabb lett: 1991-től a Hitel szerkesztője, alapító tagja volt a Duna TV kuratóriumának, és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke is volt. 1994-ben a Valóság című folyóirat szerkesztője lett, és ott volt később a Terror Háza alapítói között is.

A 90-es évek közepétől lett szélesebb körben is ismert, amikor a jobboldal szétesése után ő is új konzervatív politikai formáció létrejöttét szorgalmazta. Ebben a minőségben sokat publikált, ismertségét elsősorban gyakran megosztó írásainak, megnyilvánulásainak köszönhette. 2001-től (Bayer Zsolttal és Bencsik Andrással) az ATV késő esti Sajtóklubjának a tagja volt, és egyike a 2002-es Szövetség a Nemzetért Polgári Kör alapítóinak is. 2017. március 15-én Széchenyi-díjat kapott.

események továbbiak →

Reformáció 500