Vándorkiállítás mutatja be a Barsi Református Egyházmegyét

2018. január 08., hétfő

Pár évvel ezelőtt született ötlet valósult meg abban a nem kis összefogással létrejött kiállítási anyagban, amely a Barsi Református Egyházmegyét kívánja bemutatni. A kiállítás, amelyet a tervek szerint minden egyházközségbe szeretnének eljuttatni, első alkalommal Léván tekinthették meg az érdeklődők az ó- és újévi istentisztelet alkalmával.

A húsz panelen látható vándorkiállítás anyaga a lévai Göbő Sándor szerkesztette barsi egyházmegyei térképpel indul. Jelentős része, mintegy tizenöt tábla a gyülekezeteket mutatja be a jelenlegi állapotuk alapján. A paneleken láthatóak az egyes egyházközségek templomát kívülről és belülről bemutató vagy a gyülekezetről, a közösségi életről, azok vezetőiről, illetve az értékes kegytárgyakról készült felvételek is. A gyülekezetek által választott egy-egy központi ige és az egyházközségekről szóló rövid történet is olvasható a tablókon.

Kassai Gyula esperes tájékoztatása szerint a vándorkiállítást a 2018-as évben mind a negyvenhét gyülekezetben szeretnék bemutatni a templomokban vagy a gyülekezeti termekben. A kiállítás bővített anyaga Léván 2018. április 29-én lesz ismét látható, a kollégium új épületének az átadásakor.

 A kiállítást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kulturális szervezetén, a  Kulturális és Közművelődési Központon keresztül a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A templomokról és kegytárgyakról készült  fotók jelentős részét Révészné Bellai Csilla lelkipásztor készítette, de Mészáros Lajos lévai fényképésznek is látható több felvétele a tablókon. A gyülekezetekről szóló írásokat és a közösség életét bemutató felvételeket a barsi egyházmegye lelkészei készítették.

A kiállítás anyaga Kelemen Gábor (Leányfalu-Magyarország) szerkesztői munkáját dicséri, de Millisits Máté művelődéstörténész is sok ötlet és javaslatot adott az elinduláskor.                                                                                           

A Barsi Református Egyházmegye 2017-ben több fontosabb rendezvénnyel és  kiadvánnyal is gazdagította a reformáció 500. évfordulóját, amelyekhez szorosan illeszkedik ez a kiállítás is. Egyházmegyei Majálist szerveztek Zselízen, a reformációi közös istentiszteletet pedig Sáróban tartották meg. Az októberi hónap folyamán negyven gyülekezetben állítottak reformációs emléktáblát. Ezer példányban kiadták a „Mert mi az élő Isten temploma vagyunk“ című prédikációs kötetet. „Ez a mostani kiállítás újabb ékes példája az összefogásnak, a közös szolgálatnak. Szolgálja Isten dicsőségét és egyházunk épülését!“ – tájékoztatta a Reformata honlapot Kassai Gyula esperes.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →

Reformáció 500