Egyházmegyei reformációs istentisztelet

2017. október 30., hétfő, Sáró

A Barsi Református Egyházmegye szervezésében 2017. október 30-án, 16.00 órakor reformációs istentiszteletre kerül sor először a sárói parókián, majd folytatódik a református templomban. Az igehirdetés és liturgia szolgálatát Bellai Zoltán dunántúli püspöki főtanácsos végzi az egyházmegye lelkészi karával együtt.

Az alkalmon a sárói gyülekezet hálát ad megújult épületeiért, és elhelyezi gályarab prédikátora Szódói Balog András emléktábláját. Az egyházmegye prédikációs kötetét Kassai Gyula esperes mutatja be.

Az esemény szórólapja a jobb oldali sávban található.

események továbbiak →

Reformáció 500