Megjelent a Kálvinista Szemle szeptemberi száma

2017. szeptember 13., szerda

Gyüre Zoltán nyugalmazott lelkipásztor a lap vezércikkében kitartásra, Jézus visszajövetelének éber várására biztat, és arra, hogy ki-ki legyen áldássá ott, ahol él.

Varjassi Ibolya a tőle megszokott gyakorlatias eligazítását ezúttal a nagyszülőknek írja: a gazdag élettapasztalattal rendelkező hívő idős ember nagy segítségére lehet a fiataloknak, az unokáknak. Lapunk megemlékezik Tompa Mihály református lelkészről és költőről, aki 200 éve született Rimaszombatban, valamint a 340 éve született Ráday Pálról. Ő többek közt a református egyház első főgondnoka volt, aki ebben a tisztségében az országgyűlésben a protestánsok jogédőjeként, azaz mai szóval élve ombudsmanként ténykedett.

A múltidéző sorozatunkban Végh Péter tollából született egy írás, amely a nagymegyeri református gyülekezet történetét taglalja. Olvasható többek közt két bizonyságtétel is, tudósítás a nyári táborokról, a kántorképzőről, valamint a Pátria rádió Iski Ibolya által szerkesztett református műsorainak előzetese is megtalálható a lap közleményei közt.

Mindazok, akik szeretnének csatlakozni a Kálvinista Szemle olvasótáborához, előfizethetik a lapot gyülekezetük lelkipásztoránál vagy szerkesztőségünknél (Kálvinista Szemle szerkesztősége, 930 10 Dolný Štál, Smotanová 386/9.; e-mail: ksz@reformata.sk). Előfizetési díj: egy évre: 4,20 euró.

A REFORMÁCIÓ OLVASÁSSAL INDULT…

események továbbiak →