A Kálvinista Szemle februári számában olvasható

2016. február 22., hétfő

Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztornak a lelkünk éhségét csillapító böjtről írt vezércikkével indít a lap.

Túrmezei Erzsébet versével emlékezünk a 340 éve elhurcolt protestáns gályarab prédikátorokra. Palcsó Attila hetényi lelkipásztor bibliai elmélkedésében – Dániel próféta sorsát alapul véve – keresi az összefüggést múlt és jelen közt. Köszöntjük Antala Éva nagyölvedi lelkipásztort, aki rangos elismerésben – Wallenberg-díjban részesült. Megkérdeztük Kelemen Sándor matematikus és Édes Enikő igazgató véleményét a januári pedagógussztrájkról. És olvasható még (többek közt) Géresi Róbert püspökhelyettesnek az előttünk álló parlamenti választások kapcsán született írása is.

események továbbiak →

Reformáció 500