Egyházunk törvényei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2012-ben elrendelte „Hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye" című jogtár kaidását.

Ez a döntés annak az igénynek tett eleget, hogy mindenki számára egy egységes alaki jogforrást tegyen közzé, biztosítva ezzel az egyház jogbiztonságát és azon belül a dinamikus jogalkalmazást.

A jog alapvető elve az, hogy a szabályozásnak kiszámíthatónak, egyértelműnek és hozzáférhetőnek kell lennie, amely elvek nélkül nem lehet következetesen alkalmazni a jogot.

A jogtár a következő három szempontból szolgálja a hatékonyságot:

a.) A jogszabálygyűjtemény ténylegesen megtisztítja a jogrendet a hatálytalan jogszabályoktól.

b.) A jogalkotónak átlátható módon feltérképezi azokat a helyeket a jogrenden belül, ahol joghézagok vannak, és ez által serkenti a jogalkotás folyamatát.

c.) Az utolsó pontban pedig a joggyűjtemény fontos az egyházjog-tudomány számára is, aminek fejlesztése szintén időszerű egyházunkban.

Instrukcióként meg kell még jegyezni, hogy a jogszabálygyűjtemény alkalmazásakor mindenképpen párhuzamos figyelemmel kell kísérni a gyűjteményben szereplő jegyzeteléseket a törzsszöveggel, mert csak ezáltal lehet a jogalkalkotás egyes változásaira pontosan hivatkozni. Ugyanakkor az egyházi jogszabályokat – így a törvénytárt sem – lehet a krisztusi tanok figyelembevétele nélkül alkalmazni, mert akkor elveszítené jogforrási jellegét; hiszen „a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg" (Gal 3,24).

A 2019. december 1-jétől hatályos törvénytár: 

A hatályos egyházi jogszabályok hivatalos gyűjteménye 

 

A Zsinat által jóváhagyott egyes törvények: 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya

1/2000-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról

2/2002-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeiről

1/2003-as számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatáról

1/2004-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának tanácskozási szabályzata és ügyrendje

1/2005-ös számú törvény – a lelkészi szolgálatról szóló 2/2005-ös számú alkotmányerejű törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházról és szolgálatáról

1/2006-os számú törvény – az Állambiztonság által munkatársként nyilvántartott személyekről

2/2006-os számú törvény – az Egyetemes Egyházi Bíróságról

1/2007-es számú törvény – a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvény módosításáról

2/2007-es számú alkotmányerejű törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi alkotmányának módosításáról

3/2007-es számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről

4/2007-es számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény módosításáról

1/2009-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról

1/2011-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény módosításáról

2/2011-es számú törvénye – az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről

3/2011-es számú alkotmányerejű törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2002. évi alkotmányának módosításáról

4/2011-es számú törvény – az egyházközségek jogállásáról és társulásáról

1/2012-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény módosításáról

2/2012-es számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú törvény hatályos szövegének módosításáról

3/2012-es számú törvény – a lelkészek választásáról

1/2013-as számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény hatályos szövegének módosításáról

2/2013-as számú törvény – az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló 4/2011-es számú törvény módosításáról

3/2013-as számú alkotmányerejű törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház alkotmányának módosításáról

4/2013-as számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es számú és a lelkészek választásáról szóló 3/2012-es számú törvény módosításáról

5/2013-as számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as számú törvény módosításáról

1/2014-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény és az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló 4/2011-es számú törvény hatályos szövegének módosításáról 

1/2015-ös számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának tanácskozási szabályzatáról és ügyrendjéről szóló 1/2004-es számú tövény módosításáról 

1/2016-os számú törvény – a lelkészi szolgálatról szóló 1/2005-ös számú törvény módosításáról

2/2016-os számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény módosításáról 

3/2016-os számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gazdálkodási rendjéről

1/2018-as számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről

1/2018-as számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről – a 2/2019-es számú törvénnyel módosított 2019. december 1-jétől hatályos szöveg

1/2019-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezetéről és igazgatásáról  szóló II. szabályrendelet módosításáról

2/2019-es számú törvény – az egyházi tisztségek betöltéséről szóló  1/2018-as számú törvény módosításáról

3/2019-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló  1/2019-es számú törvény módosításáról

1/2022-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény módosításáról

1/2009-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról – az 1/2022-es számú törvénnyel módosított 2022. november 1-jétől hatályos szöveg

2/2022-es számú törvény – a szeretetszolgálatról

1/2023-as számú törvény – a köznevelésről

2/2023-as számú törvény – a szeretetszolgálatról szóló 2/2022-es számú törvény, az Egyetemes Egyházi Bíróságról szóló 2/2006-os számú törvény és az egyházi bíráskodásról szóló 1952. évi IV. szabályrendelet módosításáról

3/2023-as számú törvény – az 1952. évi II. szabályrendelet módosításáról

4/2023-as számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény módosításáról

1/2024-es számú alkotmányerejű törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmányának módosításáról

2/2024-es számú törvény – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az egyháztagokról szóló I. szabályrendeletének módosításáról

A Zsinat által jóváhagyott szabályzatok: 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Lelkészképesítő Bizottságának szervezeti és működési, valamint a lelkészképesítő vizsgáinak rendjéről szóló szabályzata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata a lelkésztovábbképzés rendjéről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szabályzata az egyház testületeinek és szerveinek névhasználatáról

 

események továbbiak →