Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

2016. november 10., csütörtök

A vezércikk Bihari Richárd tollából született. A 2. és a 3. oldalon egy érdekes elmélkedés olvasható Pavol Gurbaľtól, aki egy szlovák gyülekezet presbitere és azon töpreng, miképp lehetne a csupán karácsonykor temploma járó embereket elérni.

Nagy Lajos nyugalmazott esperes, egyháztörténész ismét a protestáns múltunk egy izgalmas fejezetével foglalkozik: miért kellett a XVIII. században egyesíteni a református egyházkerületeket. Somogyi Alfréd esperes, egyetemi tanár pedig levéltári kutatása nyomán bukkant érdekes adalékokra – Pálóczi Czinke István énekeskönyvének megjelentetése kapcsán ír. Kilencven éve történt, amikor „a csehszlovák állam arra kötelezte egyházunkat, hogy minden kapcsolatot szakítson meg Magyarországgal”. Ezért is volt szükség egy saját énekeskönyvre. A negyedik résszel folytatódik a sorozat a rend bontó Lutherről és az Olvasólámpa című rovatban a Harmat Kiadó gyermekeknek szánt Tökéletes pajtás című könyvét ajánljuk. Itt mondjuk el örömünket, hogy olyan kiváltságban van részünk a kiadó jóvoltából, hogy ezentúl, ha az ő könyvüket mutatjuk be, akkor a feltett kérdés beküldői közül hárman ajándékba megkaphatják a könyvet. Ezért is érdemes figyelni és olvasni a Kálvinista Szemlét!

 

események továbbiak →

Reformáció 500