Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

2018. március 17., címkék:

Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

2018. február 09., címkék:

Bognár Judit csicsói beosztott lelkésznek a gondolataival indul a februári szám. Szerzőnk a kezdődő böjttel foglalkozik, ahogy lapunk több írása is.

Megjelent az esztendő utolsó Kálvinista Szemléje

2016. december 10., címkék:

Fekete Vince, Gasparecz Tihamér, Szenczi László, Szakál Gábor, Ambrus Erika, Fecsó Yvett, Kis Lucia, Buza Zsolt, Drenkó Zoltán, Brouwer Pálhegyi Krisztina, Janette Knežová, Süll Mária, Bodnár Noémi, Tóth László, Mixtaj Johanna, Nagy Gábor, Sándor Veronika, Baják Margit, Borzy Bálint, Somogyi Alfréd gondolatai is olvashatóak a Kálvinista Szemle ünnepi számában.

Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

2016. november 10., címkék:

A vezércikk Bihari Richárd tollából született. A 2. és a 3. oldalon egy érdekes elmélkedés olvasható Pavol Gurbaľtól, aki egy szlovák gyülekezet presbitere és azon töpreng, miképp lehetne a csupán karácsonykor temploma járó embereket elérni.

Megjelent a Kálvinista Szemle nyári összevont száma

2016. július 12., címkék:

Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor vezércikkével indul a lap. Vargha Balázs szádelői és Szarvas László alsókálosai lelkészek elárulják, hogy fogják-e nézni az olimpiai játékokat, az Écsi Gyöngyi-Palcsó Attila hetényi lelkész házaspárral készült interjúból pedig kiderül, hogy miért választják a gyülekezetépítés olykor rendhagyó módját. Van írás a rend bontó Luther Mártonról és tanács a boldogságkeresők számára.

Megjelent a Kálvinista Szemle májusi száma

2016. május 18., címkék:

Megjelent a Kálvinista Szemle januári száma

2016. január 26., címkék:

Egyházunk 2016-os vezérigéjének alapján – „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” – írta meg Fazekas László püspök a Kálvinista Szemle januári számának a vezércikkét.

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

2015. február 19., címkék:

Igei magyarázatokkal, püspöki székfoglalóval, könyvismertetővel, a három szolgálatát folytató esperes rövid nyilatkozatával és tudósításokkal megjelent a Kálvinista Szemle februári száma.