Új tetőzetet kapott a rakottyási templom

2016. március 04., péntek

Ötezer eurós kiadással újult meg Rakottyáson a több mint negyven évvel ezelőtt épült református templom veszélyessé vált tetőzete. A költségeket saját forrásból állta az egyházközség az évek óta tartó takarékoskodás és a hívek adakozásának eredményeként.

Az 1971-ben felszentelt templom tetőzetének héjazata az akkoriban korszerűnek tartott azbesztpalából készült. Az eltelt évtizedek nagyon megviselték ezt a típusú födémet, törtek, repedeztek a palák, amiket csak üggyel-bajjal lehet pótolni. A legújabb kori környezetvédelmi és egészség-megőrzési irányelvek sem derítettek túl jó fényt erre az anyagra, hiszen az azbeszt olyan káros az egészségre, hogy WHO (Egészségügyi Világszervezet) a 2015-ös jelentésében veszélyességi szempontból egy kategóriába sorolta például a füstölt szalonnával, ráadásul még a húsvéti sonkával is. Ez adta a végső lökést a rakottyási gyülekezet presbitériumának a döntés meghozatalához, hogy lecserélik az elöregedett és veszélyes födémet. Az új tető tervezgetésekor a választás az acéltetőre esett.

A cserepeslemez, a párazáró fólia, az új lecezés, a rögzítő anyagok és az új ereszcsatornák, valamint a szakmunkák együttes értéke ötezer euró volt. Rakottyáson a népszámlálási adatok szerint 190 „református” van. A valóságban azonban 64 gyülekezeti tagot tartunk számon, akik közül 46 a választójogú egyháztag. A gyülekezetnek mintegy négyezer euró megtakarított pénzösszege volt, ami hosszú évek takarékoskodásának eredménye, hiszen az egyházfenntartói járulékon és az adakozáson kívül semmilyen más bevétele nincs az egyházközségnek. Azonban az erre a célra meghirdetett gyűjtés – várakozáson felül – 1700 eurót eredményezett, ami egy ilyen kis közösségben és ezen az elszegényített gömöri vidéken nagy szó. Sokszor megszégyeníti kicsinyhitűségünket és „emberi számításainkat” az Isten áradó kegyelme. Így történt ez most is. Az elvégzett munkát teljes egészében ki tudták fizetni, adósságuk nem maradt és a gyülekezeteket érintő kötelező befizetéseknek is maradéktalanul eleget tudtak tenni. „Segíts magadon, Isten is megsegít!” – tarja a mondás, mi pedig valóban megtapasztalhattuk Isten megsegítő kegyelmét és annak áldását, amikor a hit és cselekedetek kéz a kézben járva szolgálhatják Isten dicsőségét és egyházunk épülését. A tetőzet 2015 novemberében újult meg.

Nem oly rég adtak hálát Rakottyáson a negyven esztendeje épült templomért. Felelevenítették, hogyan csempészte át a határon az ózdi gyárban készült kakast és csillagot a párttitkár, hogyan emelték helyére a megszálló szovjet hadsereg katonái a legnagyobb darujukkal a toronysüveget, és sok más történetet, melyek mind – mind arról szóltak e templom építésének kapcsán, hogy Isten mindig az emberi lehetőségeken túl cselekszik. Pár héttel ezelőtt pedig azért adhatott hálát a gyülekezet, hogy az új tető – jó reménység szerint – újabb negyven esztendőre biztosítja a templom épségét. A hálaadó istentiszteleten Nagy Ákos Róbert esperes hirdette Isten igéjét, Bán Zoltán egyházmegyei gondnok pedig a Mindenható Istenek adott hálát a rakottyási gyülekezet tagjainak áldozatos és építő hitéért – számolt be a Reformata honlapnak Boros István lelkipásztor a felújítási munkálatokról.   

események továbbiak →

Reformáció 500