Népszámlálás 2021

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában. Vállaljuk és valljuk meg reformátusságunkat, és a digitális űrlapon jelöljük be a református valláshoz való tartozásunkat, mert reformátusságunk érték!

Kérjük, hogy segítse és támogassa a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház értékőrző és közösségformáló szolgálatát a 2021-es népszámlálás alkalmával!
Tartsuk és őrizzük hűséggel református keresztyén hitünket és nemzeti hovatartozásunkat!Bátran vállaljuk református hitünket, keresztyénségünket és nemzetiségünket! A népszámlálási űrlapon jelöljük a magyar nemzetiséget, a magyar anyanyelvet és a református egyházat! Buzdítsunk másokat is arra, hogy szabadon nyilvánítsák ki vallási és nemzetiségi hovatartozásukat!Segítsünk egymásnak! Fontos, hogy mindenki részt vegyen a 2021-es digitális népszámláláson az internetes űrlap kitöltésével!
Az elkövetkező időben reformátusságunk, gyülekezeti és nemzeti közösségünk jövője függ ettől!Mindenki számít! Hisszük, hogy összefogásunk eredményes lesz!
Ezzel nemzedékünk megújulását, megerősödését és megtartatását szolgáljuk!
Ahogy elődeink számára is így volt, legyen most is így: reformátusságunk érték!


 

Gyakran ismételt kérdések 

Mikor kerül sor a népszámlálásra?

A járványügyi helyzetre való tekintettel a népszámlálás két fázisban zajlik. 2021. február 15-től 2021. március 31-ig kerül sor a digitális népszámlálásra, amely most először teljes egészében elektronikus úton fog megvalósulni, és 2021. április 1-től 2021. október 31-ig lehet majd igénybe venni az asszisztált népszámlálás szolgáltatását.

Hogyan zajlik a digitális népszámlálás?

A népszámlálás kérdőívét személyesen lehet kitölteni a hivatalos weboldalon vagy Android, illetve iOS mobiltelefonos applikáció segítségével. A kérdőív kitöltésében közeli személyek, családtagok, barátok, ismerősök is segíthetnek.

Milyen nyelven lehet kitölteni a kérdőívet?

A kérdőívet több nyelven, köztük magyarul és szlovákul is ki lehet tölteni.

Milyen adatokat kell megadnunk?

A kérdőívbe 2020. december 31-ei éjféli, illetve 2021. január 1-jei 0:00 órakor hatályos adatokat kell megadni.

Ki töltheti ki a népszámlálás kérdőívét?

Mindenki, akinek Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhelye van, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

A gyermekekre külön kérdőívet kell kitölteni?

Amennyiben a döntő pillanatban, tehát 2021. január 1-jén 0:00 órakor már a világon volt, akkor igen. Amennyiben a döntő pillanatot követően, 2021-ben született, akkor nem.

Mit tegyek, ha nem boldogulok a számítógéppel vagy mobiltelefonnal?

Amennyiben rokonságában, baráti közösségében, gyülekezetében ismer olyan személyt, akihez bizalommal szokott fordulni, kérje meg, hogy segítsen a kitöltésben! A kitöltésnél megadott személyi szám alapján mindenki egyedi azonosítót kap, így semmi sem akadályozza Önöket abban, hogy ugyanazon számítógépen közösen több személy is kitöltse a kérdőívet.

A lelkipásztor, presbiter vagy gyülekezeti tag segíthet-e a kitöltésben?

Amennyiben közeli személyként tekint rájuk, akkor természetesen igen. Nyugodtan kérhet segítséget a lelkészi hivatalban vagy a gyülekezetben ismert elérhetőségeken keresztül a lelkipásztortól, presbitertől.

Mi van akkor, ha nem tudom igénybe venni közeli személy segítségét?

Ebben az esetben 2021. április 1-től 2021. október 31-ig igénybe veheti az asszisztált népszámlálás szolgáltatását. Minden község már kijelölte a helyhez kötött asszisztenseket, akik a község által meghatározott helyen segítenek a kitöltésben. A helyhez kötött asszisztenseken kívül a községek mobil asszisztenseket is kijelölhetnek, akik kérésre meglátogatják az immobilis lakosokat, és az otthonukban nyújtanak segítséget a kérdőív kitöltéséhez.

 

 

 

 

 

események továbbiak →