Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja

2013. március 20., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyházunk intézménye, mely diakóniai szolgálatának támogatására jött létre. Az egyház diakóniájának elsődleges feladata a betegek és egészségükben károsultak ápolása és támogatása, segítségnyújtás az egyedül-, magányosan-, rossz szociális körülmények között élők és minden állapotú rászorultak részére, amit pontosabban az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as törvénye határoz meg.

 
Igazgató: Ibos Henrieta 
Cím: 945 01 Komárno, Jókaiho 34 
Telefon: +421-917-649002
E-mail: diakonia.kozpont@gmail.com 
Honlap: http://refdiakonia.sk 

A Diakóniai Központ a szlovákiai református diakóniai szervezői, igazgatási, adminisztrációs és ellenőrző szerve. Hatásköre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniai szolgálatának végzése, szervezése, terjesztése, vizsgálata és módszertani kezelése.

Feladata továbbá, hogy feltérképezze és számontartsa a szükségleteket és a diakóniai tevékenységet érintő lehetőségeket, valamint a tényleges szeretetszolgálati munkát, mégpedig egyetemes egyházi szinten.

Támogatás, elérhető források felkutatása, tanácsadás az egyház egyes szervezési egységeiben, szintén a Diakóniai Központ munkakörébe tartozik.

Tervei között nem szerepel, hogy az adott törvényes kereteken belül közvetlenül is szociális szolgáltatásokat nyújtson, hanem igyekszik innovációt ösztönözve aktívan részt venni a fejlődésben, a szlovákiai református diakónia jövőképének kialakításában. Egyidejűleg országszerte lefedi és biztosítja a református szeretetszolgálat működését és képviseli azt az állami és nemzetközi fórumokon. Egyértelműen elsődleges célja a gyülekezeti diakónia fejlesztésének támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

A Diakóniai Központ már jelenleg is futtat néhány programot, tevékenységét a jövőben szeretné kiterjeszteni minden platformon és szinten.

Az Igazgatótanács által elfogadott 2015-2020 tervezete hét fő területet ölel fel:
– új koncepció kidolgozása
– hatékonyabb hírközlés, célzott információk közvetítése
– a gyülekezeti diakónia támogatása és fejlesztése
– a diakónusok gyakorlati képzése és felkészítése
– humanitárius tevékenység és válságkezelés
– a diakóniai szolgálat és az egyes missziói ágak összekapcsolása
– aktív részvétel az ökumenikus mozgalomban

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központ Igazgatótanácsának tagjai: Fitos András, Mikos Annamária, Révész Tibor, Molnár Zsolt, Jaroslav Géci.

események továbbiak →