Magyar Nemzetiségű Református Lelkészek Egyesülete

2013. március 20., szerda

A Lelkészegyesület a református lelkészek testvéri közösségének erősítését, az egymás iránti testvéri felelősségvállalást és a lelkészek anyagi és jogi érdekeinek megfogalmazását, valamint a lelkészi közösség hitben és ismeretben való gyarapodását tekinti céljának.Bevezető

Elnök: Csoma László 
Cím: 076 74 Drahňov č. 216
Telefon: +421-56-6395396 
E-mail: ladislavcsoma@gmail.com
Honlap:  

A Lelkészegyesület egyéves előkészítést követően 1990-ben alakult meg, s alapszabályzatát 1991. november 15-én, Szepsiben tartott közgyűlésén fogadta el. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma  1993. május 21-én jegyezte be.

Elnökei: Gábor Lajos 1990–1994, Csoma László 1994–1996, Fülöp Sándor 1996–1999, Orémus Zoltán 1999–2003, Csoma László 2003-tól. 

Az Egyesület elnöksége a 7 magyar egyházmegye küldötteiből áll, s a tagság létszáma 2012-ben 71 volt.

A szervezet eddigi tevékenysége során igyekezett megfelelni az alapszabályban lefektetett elvárásoknak. Ezért hozta létre 1995-ben a Szolidaritási Alapot, majd megújítva annak tevékenységét a Lelkészegyesületi Segélypénztárt, melynek bevételei elsősorban a nehéz helyzetbe került lelkészcsaládok segélyezését szolgálják.

A lelkészegyesület évenként missziói napokat szervez, ahol a különböző egyházmegyékből érkező lelkészek, egy adott egyházmegye gyülekezeteiben végeznek missziói szolgálatot, s ismerkednek a gyülekezetek és az helyben szolgáló lelkészek életével.

Évenként lelkészcsaládok hetét szervezünk, ahol nagyon kedvezményes áron lelkészcsaládok üdülhetnek a deregnyői Református Tanulmányi Központban.

A Kálvin év alkalmából egyesületünk svájci tanulmányutat szervezett, amelyen 45 vettek részt Felvidékről, Magyarországról, Kárpátaljáról, Partiumból és Délvidékről.

A szolgálat fontos része a lelkészkonferenciák szervezése, ahol meghívott előadók időszerű teológiai előadásokkal segítik a lelkészek szolgálatát.

Egyesületünk tevékeny tagja a Magyar Református Lelkészegyesületnek, amely a Kárpát-medence hat országban szolgáló magyar református lelkészei számára szervez évenkénti nyári konferenciát.

Már 1992-től tevékenyen részt veszünk az Európai Lelkészegyesületek Konferenciájának munkájában, mely szervezet 1995-ben elnökségi ülést tartott Deregnyőn, majd itt tartotta 2001-ben az Európai Konferenciát, amelyen 18 ország 22 protestáns egyházának 105 lelkésze volt jelen.

Egyesületünk önkéntességi alapon működik, szeretettel fogadva minden lelkészt aki a közösségben és a közösségért szolgálni kíván.

események továbbiak →