Elhunyt Huszár Pál

2024. április 29., hétfő

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár 2024. április 28-án hazatért megváltó Urához.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Az általa hívő bizonyossággal olyan gyakran idézett, fenti Igével emlékezünk rá. Milyen vigasztalóan ragyog fel ez a gyönyörű Ige most is előttünk, amely elvesz minden félelmet és megváltó szeretetével átöleli életünket, hiszen csakis az a mi vigasztalásunk, hogy életünkben és halálunkban az Úréi vagyunk (Róm 14,8); és az ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket (Róm 8,38–39).

Ezzel a bizonyossággal adunk hálát dr. Huszár Pál testvérünk életéért, mindazért, amit az Úr általa elvégzett közöttünk szeretett egyházunkban, az Isten országának építésében” – írja Steinbach József püspök a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége, vezetése és esperes-főgondnoki kara nevében a refdunantul.hu oldalon.

Huszár Pál 1941 júniusában született Várpalotán. Édesapja korai elvesztése után édesanyja nevelte nagy szeretetben öt testvérével. A gyermekkor meghatározó személye volt számára lelkipásztora, Fejes Sándor, aki nagyban hozzájárult reformátussá, magyarrá és értelmiségivé való neveléséhez.

Tanulmányai során pedagógusi diplomát szerzett a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és többféle nyelvi szakon. Szülővárosában tanított a Thuri György Gimnáziumban huszonnyolc éven át. Részt vett a Veszprémi Egyetem német nyelv és irodalom tanszékének megszervezésében. Utolsó éveiig tanított a Pápai Református Teológiai Akadémián.

Huszár Pál 2009 és 2021 között volt a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnökeként is szolgált.

Ez idő alatt a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház utazó nagyköveteként számos helyen tett látogatást az elszakított, de hitben el nem szakítható magyaroknál. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, a többi között a Károli Gáspár-díjjal, a Magyar Érdemrend középkeresztjével és a Pro Pannonia Reformata díjjal.

Reformata, reformatus.hu

események továbbiak →