Tudásukról adtak számot a bibiaismereti verseny résztvevői

2022. június 14., kedd

Június 11-én Jókán – egy év kihagyás után – a Betlehem Missziós Központban ismét megrendezték a bibliaismereti versenyt.

 A Pozsonyi Református Egyházmegye versenyébe már sok év óta bekapcsolódik a komáromi egyházmegyéből a bátorkeszi gyülekezet is több csapattal, ebben az esztendőben pedig itt voltak a negyedi gyülekezetből is a gyerekek.

A vendéglátó egyházmegye képviseletében ott voltak az alistáliak, a csicsóiak, a diósförgepatonyiak, a dunaszerdahelyiek, a hodosiak, a jókaiak, a nagymegyeriek és a Padány-bögellőiek. A barsi egyházmegyéből pedig a csatai Lakatos Menyhért Tanoda és a Baross Gábor Alapiskola növendékei is beneveztek a versenybe.

 Énekszóval, Kiss Tibor helybeli lelkipásztor rövid áhítatával, Andrássy Zsuzsanna köszöntő szavaival vette kezdetét a verseny, ahol az alapos bibliai szövegismeretet pontozták a verseny készítői: azok végeznek az élen, akik a legpontosabban emlékeznek a válaszadáskor a bibliai szavakra. Ebben az esztendőben az alsó tagozatosok Jónás prófétának a történetéből készültek, míg a felső tagozatosok a hűséges Ruth életével foglalkoztak.

 Az értékelés hálaadással, Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor imádságával vette kezdetét. Nagy volt az izgalom, hiszen egy hosszú felkészülés eredményéről adtak számot a résztvevők.

 Ebben az esztendőben a kicsik versenyében tizenkét csapat versenyzett, ahol csodálatosan meglepő eredmény született: két elsős kisfiú vitte el Bátorkeszire az első helyet.

 A nagyok kategóriájában tíz csapat közül pedig az alistáli református alapiskola hatodikosaiból álló lelkes csapat érte el a legtöbb pontot.

Hisszük, hogy Istennek hatalma van, hogy a tanult igék elevenen élnek majd mindazok szívében, akik készültek és készítettek a versenyre, és azoknak, akik Isten országát keresték a felkészülés ideje alatt, minden egyéb is megadatik majd, ami a javukat szolgálja!

Kdl

Fotó: fb

események továbbiak →