Tornalján is lesz magyar tannyelvű egyházi óvoda

2017. június 02., péntek

A magyar kormány 3,14 millió eurós támogatásának köszönhetően reménység szerint 15-20 egyházközség valósíthatja meg bölcsőde – és óvoda alapítási programját 2018 végéig. Közéjük tartozik Tornalja, ahol a várostól vásárolt ingatlant alakítják át a magyar tannyelvű óvoda számára.

A Tornaljai Református Egyházközség az elmúlt év decemberében értesült a magyar kormánynak, a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósuló bölcsőde és óvoda alapítási programjáról. Az abban való részvételt Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese ajánlotta az egyházközségnek, illetve hívta fel a figyelmet erre a lehetőségre és javaslatát az Egyetemes Egyház felé is tolmácsolta. Az egyházközség presbitériuma ennek alapján már az elmúlt év végén egyhangúlag támogatta az egyházi fenntartású óvoda alapításáról szóló javaslatot. 2017. január második vasárnapján pedig már az egyházközségi közgyűlés is egyhangúlag támogatta nemcsak magát az elképzelést, hanem erre a célra a város tulajdonában lévő épület megvásárlását is.

Tornalján már korábban is felmerült az igény egy egyházi fenntartású alapiskola működtetésére, de az elképzelés csak terv maradt. A mostani lehetőséget, - amelynek megalapozására a magyar kormánytól kapnak támogatást, - viszont már nem szeretnék elszalasztani. A városban egyébként nincs teljes magyar nyelvű óvoda. Működik ugyan két óvoda, az egyik a Királyi városrészben, a másik pedig a lakótelepen,  de ezekben csak egy-egy magyar csoport van – mondta az óvodalapítással kapcsolatban Fazekas Ágnes helyi lelkipásztor.  Tájékoztatása szerint az egyházközség vezetése nem tart attól, hogy nem lenne elegendő jelentkező az egyházi óvodába, mivel mind a két óvodában az igények alapján bővíteni kellett egy-egy csoporttal a létszámot.

Az egyházközség az idén márciusban a magyar kormány által nyújtott célirányos pénzcsomagból már meg is vásárolta az óvoda céljára az önkormányzattól az erre kiválasztott, korábban gyermekrendelőként működő egyszintes épületet. A benne található helyiségek száma lehetőséget ad két óvodai osztály megnyitására. Fazekas Ágnes elmondta, hogy telekvásárlás és új épület építése nem is vetődött fel, Nagy Ákos Róbert esperes is az ingatlan vásárlást ösztönözte.

Az egyházközég 35-40 gyermek számára tervezi megnyitni a magyar tannyelvű óvodáját. Mivel Tornalja központi helynek is számít, és mivel nagyon sok szülő a környező településekről itt dolgozik, a gyermekét is magával hozza vagy az óvodába, vagy az iskolába, ezért bizakodnak abban, hogy megtelik a tervezett létszám.

Az elmúlt héten a felkért tervező már felmérte az épületet és a környezetet, hogy terveket készítsen a létesítendő óvoda számára. Amennyiben azok elfogadhatóak az egyházközség számára, annak alapján indul el az engedélyeztetési folyamat, majd a kivitelező kiválasztása, végül pedig a felújítással és átalakítással járó szükséges munkafolyamat.  Reménység szerint erre szeptemberben sor is kerülhet.

Az református egyházi alapítású óvoda a tervek szerint 2018 szeptemberében nyitná meg kapuját a gyermekek előtt.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →