Serkén hálát adtak a 300 éves református templomért

2018. október 09., kedd

Hálaadó istentiszteletet tartottak 2018. október 7-én Serkén, a református templom építésének 300 évfordulója alkalmából. Köszöntötték a gyülekezetben egykor szolgáló lelkipásztorokat, valamint lelkészkibocsátásra is sor került.

A leírások szerint Serkében 1718-ban, amikor a község 203 házában 1017 helvét hitű lakost írtak össze, a templom a reformátusoké volt. Ők újították fel a török időkben megrongálódott templomot provinciális barokk ízlés szerint. A XVIII–XIX. században több korszerűsítésen esett át az épület. Belsejét igényes famunkákkal rendezték be, tornyát ácsolt, árkádos körfolyosóval, gömbös kupolás sisakkal koronázták meg.

A serkei templom tornya

Az épület kőfallal kerített, kellemes fekvésű és arányú, kelet–nyugati tengelyű egyhajós. Bejárata dél felől kis előcsarnokon keresztül nyílik, a nyugati oldalon álló harangtorony aljába kisebb kapun át léphetünk be. Formája – különösen a vaskos, négyszögletű, felfelé enyhén keskenyedő toronyé –, továbbá számos részlete középkori eredetről árulkodik, történetéről azonban csak a kései feudális korból tudósítanak a krónikák.

A hálaadó alkalmon Fazekas László püspök szolgált igehirdetéssel. „Talán felfogni sem tudjuk, hogy mennyi ez a háromszáz év, de alkalmat ad az ünneplésre, hiszen a keresztyén ember ünneplésének mindig komoly alapja van, mert szívünk megtelik hálaadással, hiszen Isten már akkor itt munkálkodott a lelkekben“ – világított rá a püspök.

Fazekas László püspök

Mint mondta, napjainkban egyre több közömbös emberrel találkozunk. Sokszor szembetaláljuk magunkat olyanokkal is, akik késleltetni akarják Isten munkáját. De ha valakit Isten lelke felindít valamire, abból nagyon sok áldás fakad.

„A ti őseitek is az ige hatása alatt tudták felépíteni ezt a csodálatosan szép templomot. Meg kell őriznetek, s rendben kell tartanotok. Hisszük azt is, hogy Isten megadja az anyagiakat is erre. Amelyik szívhez eljut Isten igéje, az a szív megnyílik, és késszé válik az Isten akaratának a teljesítésére. Azért kell imádkoznunk, hogy egyre többen vegyék észre azt, miben van ennek a világnak a reménysége ” – biztatta a serkei gyülekezetet a püspök. Hozzátette, mindenkinek a helyén kell maradnia, s tudnunk kell,  mire rendelt bennünket az Isten.

„Isten népének helye és faladata van, az Isten dicsőségének a szolgálata. Ha ezen munkálkodunk, világunkat is jobbá tesszük. Legyen áldás, ha valaki belép ebbe a hajlékba, s imádságra kulcsolja a kezét, s amikor sok szorgos kéz azon munkálkodik, hogy mindazt, ami örökség, megőrizzük. Ebben a templomnak nagy szerepe van, tornyával felfelé, Isten csodálatos világára mutat ” – mondta a püspök.

Tóth Krisztián kibocsátása

Az ünnepi alkalom meghittségét emelte, hogy lelkészkibocsátásra, a nagybalogi Tóth Krisztián személyében, aki az idén végzett a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. A püspök rámutatott arra, hogy Isten titkai sáfárának kell lennünk, s nem engedhetünk emberi céloknak. Lelkészi feladat, hogy szaporítani tudja a titok ismerőinek a számát. Az új szolgatársat segédlelkészi feladatok elvégzésével bízták meg a Komáromi Református Egyházközségben.

Az alkalmon köszöntötték a közelmúltban Serkében szolgált lelkészeket: Erdélyi Juditot, Pohóczky Bélát, Bihari Richárdot, Gál Lászlót és Szőke Zsuzsannát, aki az utóbbi nyár végéig volt a gyülekezet helyettes lelkésze. A lelkészi állás betöltéséig a lelkészi hivatal Nagy Ákos Róbert esperes vette át.

A frissen felújított parókia és a gyülekezet Barta Béla gondnok vezetésével várja a lelki gondozóját.

Reformata, Pósa Homoly Erzsébet

események továbbiak →