Sárón hálát adtak a megtett útért

2013. június 25., kedd

Teljesen ugyan még nem, de részben már megújult a sárói gyülekezet volt parókiája, amely Szentháromság vasárnapján felvette a József Ház nevet. Az erre a napra tervezett zenés ünnepségen az eddig megtett útért adtak hálát. Egy emléktábla leleplezésére is sor került a gyülekezet két egykori lelkipásztora – Papp József és a Szódói Balogh András gályarab emlékére.

Évek óta üresen áll a sárói gyülekezet parókiája. Állaga az évek során sokat romlott, ugyanakkor egyre sürgetőbbé vált, hogy valamit kezdjenek vele, nehogy idegenek foglalják el. A presbitériumi döntést hosszas beszélgetések és imádkozás előzték meg, míg végül megszületett a határozat: szálláshelyként fog funkcionálni a kárpát-medencei magyarok, illetve mindazok számára, akik szeretnék majd kihasználni ezt a lehetőséget akár közösségi alkalmak megtartására. A felújítást pedig pályázati pénzekből valósítják meg. Még akkor megszületett az a döntés is, hogy a gyülekezet egykori lelkipásztoráról, Papp Józsefről, József-háznak nevezik majd el.

Az előzetes költségvetés közel egymillió eurót irányzott elő, amelybe belefoglaltatik az épület teljes megújulása a vezetékekkel, a tetőcserével, berendezéssel, valamint egy park és kert kialakításával. Az elmúlt évben sikeresen pályázták meg a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /a jelenlegi Emberi Erőforrások Minisztérium/ egyik forráslehetőségét. Eddig összesen 10 millió forint támogatást kaptak az elképzelésük egy részének a megvalósítására a tárcától, valamint testvérgyülekezetüktől, a Kaposvári Református Egyházközségtől, de a helyi gyülekezet tagjai is hozzájárultak az építkezés költségeihez.

Az eltelt időszak alatt kicserélték az épület tetőzetét, ahová ablakok is kerültek. A homlokzat is új festést kapott. Felújítottak két kis gyülekezet helyiséget. Az egyik pici fürdőszobát is sikerült használható állapotba tenni. A pályázati pénzből futotta még a villany, gáz és a víz bevezetésére is. A tálaló és a konyha viszont még csak félig készült el, a belépő nagy terem ugyan ki lett festve, de csak ideiglenesen. A parókia háromnegyede még felújítatlan állapotában van. Az előző pályázati pénzből még futotta a villany, gáz és a víz bevezetésére.

A tervezett munkálatoknak ugyan csak a harmada készült el, de a gyülekezet mégis úgy gondolta, hogy egy kedves ünnepség keretén belül hálát ad az eddig megtett útért. Az igét ebből az alkalomból a reménység igéit Bellai Zoltán, a dunántúli egyházmegye püspöki főtanácsosa hirdette.

Az ünnepség után emléktábla avatására is sor került a néhai Papp József és Szódói Balogh András gályarab emlékére. A vendégek és a gyülekezeti tagoknak pedig lehetőségük nyílt arra, hogy körbejárják az épületet, megtekintsék mit sikerült eddig megvalósítani.

„ A gyülekezet tagjai napról napra tapasztalta meg azt a kegyelmet, ahogyan ezt a maroknyi közösséget az Úr a tenyerén hordta, úgy a templomtorony, mint pedig a parókia felújításakor" – mondta a Reformatának Révészné Bellai Csilla a gyülekezet lelkipásztora.

A parókia felújításának a folytatására reménység szerint még az idén ősszel sor kerül. Addig is gyűjtik a pénzt, keresik a pályázati lehetőségeket és erőt gyűjtenek az újabb munkálatokhoz.

események továbbiak →