Református bölcsőde épül Marcelházán

2019. április 28., vasárnap

A templom és a parókiával szembeni telken épül fel tizenkét gyermek számára a református bölcsőde. A tervek szerint az épület már az idén év végén elkészülne, s a következő év nyarától pedig már fogadhatnák a csöppségeket.

Az egyházközség 1996-ban kapta vissza a restitúciós törvény alapján a volt református iskola épületét. Mivel éppen akkor épült a parókia, a gyülekezet a bérbeadását találta a legmegfelelőbbnek. Húsz évig tésztagyár működött benne. Amikor ismét üressé vált az épület, akkor vetődött fel ismét a kihasználhatóság kérdése. A templommal szembeni telken épül fel a tizenkét fős bölcsőde

„Az egyik lelkészértekezleten érdeklődtem meg Fazekas László püspöktől, hogy a marcelháziak is bekapcsolódhatnának-e az óvodafejlesztési programba, de úgy, hogy bölcsődét alapítanának. Mivel pozitív visszajelzés érkezett, így tovább gondolhattuk az elképzelésünket ” – mondja a kezdetekről Rácz Elemér lelkipásztor.

„A gyülekezetünk egyik tagja meg is nézte az egykori iskola épületét, majd a véleményezése után a presbitérium végül úgy döntött, hogy az mégsem alkalmas bölcsőde működtetésére. Az épület ugyanis túlságosan is nagy lett volna erre a célra. Az egyházközség viszont napközi foglalkoztatót is szeretett volna benne létesíteni. Ez viszont azt a félelmet váltotta ki bennünk, hogy két intézményt egy épületben elhelyezni nem biztos, hogy szerencsés választás lenne” – sorolta a kezdeti aggályokat a lelkipásztor.

Már elkezdődtek az éptkezési munkálatok

Végül az egyházközség vezetése úgy döntött, telket vásárol az egykori iskola épülete mellett, és egy teljesen új, az erre a célra tervezett épületben működtetnék a bölcsődét. A három év alattiak gondoskodásáról elsősorban is azért gondoltak, mert korábban Marcelházán is működött bölcsőde, de most nem nyújt ilyen jellegű szolgáltatást az önkormányzat. Óvoda viszont elég nagy van a településen, amelyet – a vallási összetételből kifolyólag - főleg katolikus gyerekek látogatják. Ezért nem látták értelmét annak, hogy református óvodát indítsanak. Sőt, a lelkipásztor elmondása szerint meglévőben is több a férőhely, mint amennyire szükség lenne. December 15-re készülne el az épület

Rácz Elemér a bölcsőde kapcsán megemlíti, hogy Marcelházán a reformátusok már a múltban is fejtettek ki hasonló szolgálatot. Mint ismeretes, innen indult el az árvaházi mozgalom, majd a kis árvák számára árvaházat alapítottak. Megfogalmazása szerint erre kapcsolódva szeretnék az akkori szolgálatot folytatni egy modernebb kivitelezésben.

Az egyházközség eredetileg két osztályos bölcsődét szeretett volna indítani. Az Egyetemes Egyház óvodafejlesztéssel foglalkozó tanácsa viszont egy osztályost javasolt, félve attól, hogy nem telne meg a huszonnégy férőhelyes szociális intézmény. Az egyházközség végül ez utóbbi javaslatot támogatta, így a tizenkét gyermek számára építenek bölcsődét.

A templommal és a parókiával szemben lévő telket egy lebontásra váró üres lakóházzal együtt a bölcsőde céljára már az elmúlt év folyamán megvásárolták, mára már a régi épületet is lebontották.

A felkért tervező U alakúra tervezte a bölcsőde épületét közepén egy terasszal. Lesz benne ebédlő, játszószoba, étkező, irodahelyiségek, konyha. A szükséges építkezési engedélyeket is szintén az elmúlt év folyamán szerezték be. Majd árajánlatokat kértek építkezési cégektől, amelyek alapján kiválasztották az árban legmegfelelőbbet. A kivitelezéssel megbízott cég április első hetén már meg kezdte az építkezési munkálatokat, sőt, már az alapozás is megtörtént.

Rácz Elemér elárulja azt is, hogy amennyiben sikerül a bölcsőde elindítása, akkor az egyházközség egy családvédelmi központ is szeretne kialakítani. Ez magában foglalná a bölcsődét, a mellette lévő egykori iskola épületében pedig napközi foglalkoztatót működtetnének  az idősek vagy a fogyatékosok számára. Elmondása szerint a  bölcsőde működtetése nem kellene, hogy anyagi megterhelést jelentsen az egyházközség számára. A volt egyházi iskola épületének a rendbe tétele viszont elég jelentős terhet von majd a gyülekezet számára. Egyelőre azonban nem tudják, hogy milyen forrásból valósíthatnák meg a felújítását.

A tervek szerint a bölcsőde épülete még az idén, december 15-én elkészülne. Kialakulóban van a bölcsőde személyzete is, négyen már jelentkeztek munkavégzés céljából. A használatba vételi engedély kiadása után még be kell szerezni a szükséges működési engedélyt, valamint berendezni a helyiségeket a kicsik fogadása előtt. Mivel a bölcsődéknek nincs meghatározva a kezdési ideje, így a megfelelő papírok megléte után bármikor elindulhat a működése. Rácz Elemér lelkipásztor szerint 2020 derekán már fogadhatják a kicsiket.

„Marcelházán a református egyház előrelép abban a tevékenységében, hogy szolgálatot ad a falu lakossága felé, mint ahogyan eddig is tette sok egyéb tekintetben. Remélem, hogy a gyülekezet lelki életét is felértékeli majd a református bölcsőde.  Ringató foglalkozások pedig már most is folynak a parókia épületében, s reméljük, hogy majd ez is beépül a bölcsődei foglalkozásba, ami által a szülők is nyitottabbak lesznek az egyház felé” – mondja bizakodva a gyülekezet lelkipásztora Rácz Elemér.

Reformata, Iski Ibolya

A csatolmányban található a bölcsőde látványterveesemények továbbiak →