Perbetén is terveznek református bölcsődét és óvodát nyitni

2018. október 01., hétfő

Egy adományként felajánlott telken építené fel a magyar kormány támogatásával a Perbetei Református Egyházközség azt az épületkomplexumot, amelyben egyházközségi alapítású magyar nevelési nyelvű bölcsődét és óvodát működtetnének.

Az egyházközség presbitériumában már korábban felvetődött az a gondolat, hogy az üresen álló, egykor oktatási célt szolgáló épület ismét élettel teljen meg, s a szükséges felújítások után bölcsőde és óvoda is működhetne benne. Kezdetben egy kisebb projektben gondolkodtak, a presbiterek később mégis arra az elhatározásra jutottak, hogy ennek a célnak a megvalósítására nagyobb épületre lesz szükségük. Egyrészt azért, mert ugyan jó pár évvel ezelőtt nagyon megcsappant a lakosság létszáma az elköltözések miatt, viszont az utóbbi időben mégis egyre többen visszatértek Perbetére vagy választották lakóhelyükül, ami pedig magával hozta a megnövekedett gyermeklétszámot is. Másrészt az egykori egyházi iskola épületét ki is adták bérbe üzlethelyiségként, bevételi forrást biztosítva az egyházközség számára.

Közben a Perbetén élő, egykori bátorkeszi, ma már nyugalomban lévő lelkipásztor Nagy Béla családjával együtt adományként, Isten dicsőségére felajánlotta a református templom szomszédságában lévő, közel egy hektáros telküket. Az egyházközség élve a felajánlással végül úgy döntött, hogy ezen a területen építi fel - bekapcsolódva a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programba - a magyar kormány támogatásával azt az épületkomplexumot, amelyben bölcsődét és óvodát kíván működtetni.

Erdélyi Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy korábban csak óvodában gondolkodtak, de azt tapasztalták, hogy nagyon sok dolgozni kényszerülő szülő más lehetőség hiányában a közeli városokba – Komáromba vagy Érsekújvárba – viszi bölcsődés korú gyermekét. Végül a presbitérium úgy döntött, hogy akár ilyen igényt is ki tudnának elégíteni, amellyel biztosítva lenne nemcsak a református óvodának a létszáma, hanem a jövőben a magyar tannyelvű alapiskoláé is.

Így mertek egy nagyot álmodni, s nemcsak egy kis bölcsődében és óvodában gondolkodni, hanem egy nagyobb, a mai kor igényeinek megfelelő egyházközségi alapítású komplexumban.

Az elképzelések alapján az ajándékba kapott telken felépítendő oktatásügyi épületegyüttesben, de két különálló részben alakítanának ki három osztályt. Az egyikben a bölcsőde, a másik kettőben pedig az óvoda kapna elhelyezést. A bölcsődét 10-12 csöppség, az óvodát pedig 40 gyermek számára tervezik kialakítani.

Az építkezés a szükséges hivatali dokumentációk megszerzése és a kivitelező kiválasztása után kezdődne el ünnepélyes alapkő letétellel. Amennyiben időben elkezdődnek a munkálatok, akkor akár 2019. szeptember 1-vel megnyithatná kapuját az intézmény a gyermekek előtt. A projekt a magyar kormány a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési program keretében valósul meg.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →