Öntudatos és pimasz - Kiskakas böcsőde és óvoda épül Somorján

2019. április 14., vasárnap

A virágvasárnapi ünnepi istentisztelet után tartott sajtótájékoztatót a somorjai egyházközség a létesítendő Kiskakas bölcsődéről és óvodáról. A magyar kormány anyagi támogatásával a két bölcsődei és három óvodai osztállyal működő oktatási-nevelési intézmény a Corvin Mátyás Alapiskola tőszomszédságában épülne fel. A tervek szerint a beruházás 2020 májusára fejeződne be.

György András lelkipásztor elmondta, hogy a Kiskakas bölcsőde és óvoda alapításának egyrészt történelmi okai vannak. A somorjai reformátusok mai nemzedéke a reformátori kor nemzedékét tartják maguk előtt példaként. A templomban a 16. században szerzetesek végeztek szolgálatot, amelynek köszönhetően elindulhatott Somorján nemcsak az anyanyelvi igehirdetések és istentiszteletek, hanem az anyanyelvi oktatás szervezése is. 1547-ben a templomban már magyar és német nyelvű istentiszteletek zajlottak. Az 1550-es években pedig már nyomai vannak annak, hogy a Somorjai Református Egyházközség két, néha három nevelő-oktatói intézményt is fenntartott.

Látványterv

Csukás Zsimond-terv

„Ennek köszönhetően a gyülekezet presbitériuma 2016-ban elfogadta és megvalósítását kezdeményezte a Csukás Zsigmond tervnek. A terv nem más, mint a gyülekezeti közösség és a társadalom iránti felelősségvállalás megvalósítási programja. Ennek sarokköve, hogy a 16. századi nemzedék példájára, a 21. századi nemzedék is visszatérjen a templom és iskola közösségszervezési összefüggésébe” – közölte a lelkipásztor.

2017-ben tette közzé Magyarország Kormánya a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programját. A Somorjai Református Egyházközség az elsők között csatlakozott a programhoz, majd abban az évben el is kezdték a tárgyalásokat a város önkormányzatával annak megvalósíthatóságáról.

Több lehetőséget is számba vettek. Végül a város önkormányzatával egyeztetve 2018. november 5-én adásvételi szerződést kötöttek a Lövölde és a Lovagló utca által érintett, a Corvin Mátyás Alapiskola tőszomszédságában lévő telek megvásárlására, amelyért a magyar kormány támogatásával a 37 áras, közel 3400 m2-es telekért - a helyi viszonyokból kiindulva méltányos áron - 16,92 euró/m2 -t, vagyis közel 58 ezer eurót fizettek.

György András lelkipásztor

A telekvétel után az egyházközség megbízást adott Hanusz Dániel és Bagala Péter tervezőknek, hogy a 2x15 fős bölcsődei és 3x15 fős óvodai csoport foglalkoztatására és ellátására alkalmas épületet tervezzenek.

Az intézmény célja és küldetése

„Ha Somorja nem lesz végvár, akkor nem lesz Somorja” – idézte György András a Csukás Zsigmond-terv egyik lényeges kijelentését, majd kihangsúlyozta: „Ezt szem előtt tartva az induló, nevelői-oktatói intézmény a somorjai magyar gyerekek nevelésére kötelezi el magát”.

Miért Kiskakas?

A névválasztással kapcsolatban elmondta, hogy két jelző kötődik a kiskakas egyéniségéhez és identitásához. „Az egyik az öntudatos, a másik a pimasz. Ez nem azt jelenti, hogy pimasz gyerekeket szeretnénk nevelni” – hívta fel a figyelmet a lelkipásztor hozzátéve: „De azt sem, hogy bárkivel is szemben akarnánk állni. Inkább azt, hogy ami a miénk, gondozzuk. A Csukás Zsigmond-terv is azt vallja, hogy attól értékes Somorja, hogy a miénk”.

A lelkipásztor tájékoztatott arról is, hogy a bölcsődei foglalkoztatás célja a családok gondozása és a velük való foglalkozás. „Az intézmény és épület tervezésében fontos szempontot játszott, hogy nem csupán a gyerekek foglalkoztatása legyen a cél, a megvalósítható terv, hanem a somorjai magyar családok gondozása is. A bölcsődei foglalkoztatás pedig nem csupán a megszokott bölcsődei magatartást jelenti, hanem elsősorban terápiás magatartást. Ez vonatkozik azokra is, akik mentális vagy egyéb hátrányokban szenvednek. Sőt, az identitásukban hátrányt szenvedőkre is. Nem titkolható tény, hogy az asszimilálódásunk felgyorsult. Ez pedig azzal jár, hogy ami magyar, azt nekünk, terápiás, gyógyító, gondozói eszközökkel kell körülvennünk” – nyomatékosította az oktatói-nevelői program kapcsán a gyülekezet lelkipásztora. György András megköszönte a somorjai önkormányzat vállalását, hogy egy meglévő, magyar oktatási programot az egyházközség, mint fenntartó átvehet. Másrészt kérték, hogy a városon keresztül érkező állami támogatást megkapják a működésükre. A lelkipásztor ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy mindezek mellett az egyházközség sajátjának tartja az óvodát, amelynek fenntartása és fenntarthatósága elsősorban a református közösség feladata és kötelessége.

A Kiskakas óvoda három tervezett csoportjába a korosztálynak megfelelően osztják be majd a jelentkezőket: kis-, középső- és nagycsoportba. Annak ellenére, hogy református óvodáról van szó, felekezeti hovatartozás nélkül várják az gyermekeket. Elhangzott, hogy felekezeti hitoktatás az óvodában nem lesz, hanem a hitéletet elsősorban a bibliai foglalkozások köré szervezik majd. A nagycsoportot pedig az iskolai előkészítő program szerint fogják működtetni.

Kik végzik majd az oktató-nevelői munkát?

György András elmondta, hogy a gyülekezethez tartozó pedagógusokat erre a célra már megszólítottak és ki is választották. „Az intézmény része egy közel 100 m2-es nagyterem, ami a foglalkoztatás kibővítését is jelenti. Céljuk, hogy az óvoda és a Somorján található oktatási intézmények pedagógusai és alkalmazottai számára folyamatos képzéseket tartsunk. Magyarország, mint pedig a Kárpát-medencében már zajló óvodai programok szakembereivel és képviselőivel ezt a képzést magunk tervezzük megszervezni, és felajánlani ezt a lehetőséget a többi oktatási intézmény pedagógusainak” – közölte a lelkipásztor. Tájékoztatott arról is, hogy az óvodai program fontos részét képezi egy igen különleges, tudatos természeti nevelés. „Szeretnék megtanítani a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket némi földmunkára. Az óvodai program része lesz a veteményeskert, s emellett a közös munka, ami azt jelenti, hogy földközelben szeretnék tartani a gyerekeket. Szeressék azt a földet, hogy ne lakóparkot, vagy más meggazdagodási lehetőséget lássanak a somorjai földben, hanem az életünk forrását. A program másik egyedi jellegzetessége a terápiás, elsősorban fizioterápiás foglalkoztatás, mivel a mai fiatalok mozgáskultúrája igencsak a visszamaradott”.

György András a sajtótájékoztató végén célzott az egyházközség jövőbeli terveire is. „Az egyházközség bölcsődei és óvodai programja a Csukás Zsigmond-tervnek köszönhetően a gyülekezet első lépése. Ezt követi majd hasonló intézmények létrehozása”.

A Kiskakas bölcsőde és óvoda épületének ünnepélyes alapkőletételére 2019. május 4-én, szombaton 8.30 órakor a Pozsonyi Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésének a nyitóalkalmaként kerül sor.

A tervek szerint a beruházás 2020 tavaszán fejeződne be, s májustól kezdődnének el a bölcsődei, szeptembertől pedig az óvodai foglalkoztatások.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Látványtervek: srek

események továbbiak →