Nemesradnóti értékek a Csillagházban

2022. június 23., csütörtök

A nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről tartottak szakmai konferenciát június 20-án a rimaszombati Csillagházban.

 

A konferencia Pósa Dénes, a Nemesradnóti Református Egyházközség gondnokának a köszöntésével kezdódött,  amelyben utalt annak céljára: megmenteni a helyi értéket, átadni azt az utókor számára és bemutatni azokat másoknak is.

Felvezető gondolataiban kiemelte a helyszín tudatos kiválasztását, mely szerint a Csillagház a magyarságért dolgozó intézmény, s méltó helye egy kis közösség értékeinek bemutató konferenciának, megszólítva ezáltal az érdeklődők szélesebb körét.

Emlékeztetett arra, hogy Nemesradnóton már évekkel korábban elkezdődött a helyi értékek felkutatása. Ennek egyik bizonyítéka a 2016-ban megalakult Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottság, amelynek szervezete között volt a Nemesradnóti Református Egyházközség. Közös szervezéssel valósították meg a Kálvinista mennyország fesztivált.

Pósa Dénes elmondta, hogy Nemesradnóton a helyi értékek felkeresésére és számbavételére irányuló kezdményezések már korábban is voltak, a megtaláltakat egy korábbi pályázatnak köszönhetően felújítottak és dokumentáltak. Erre kapcsolódva született meg az az igény, hogy pár év eltelte után ismét számba vegyék azokat és egy kiadványban megjelentessék azokat.

A bevezető gondolatok után Agócsné Galgóczy Tímea, a Nemesradnóti Református Egyházközség lelkipásztora rövid áhítatát Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele 13. fejezetének 7-8. verse alapján tartotta meg, amelyben kihangsúlyozta az elődök hagyatékával való jó sáfárkodást, hiszen a gyönyörűséges tárgyi és szellemi örökségek nemcsak az egyházközség múltjának egy része, hanem záloga a jövő generációnak.

Pósa Homoly Erzsébet, a Balogvölgyi Tájegységi Értéktárbizottság elnöke az elmúlt évek folyamán összegyűjtött, rendszerezett egyházi értékeket mutatta be vetített formában.

A leltárt és leiratát a kurátorfeleség az egyházi jegyzőkönyveket, a pénztári és gondnoki naplókat, a Magyar Református Egyház Javainak Tára 2013-as kiadványát; az egykori Tiszáninneni egyházkerület, Gömöri egyházmegye, Nemesradnóti református egyházközség 1941. évi vagyontörzskönyvét.

Mint mondta, az egyházközség legnagyobb értéke a Miks Ferenc rimaszombati építész tervei alapján 1875-ben épült templom, amelyet 2020-ban helyi értékké nyilvánították. A torony, a toronygomb és a rézkakas 1895-ből való, utóbbi Zsufa Kálmán rimaszombati bádogos munkája.

A templomtorony 1922-ből való kisebbik harangja 280 kg, a nagyobbik, 614 kg-ost 1933-ban öntötték.

Különleges értéket képez a 12 regiszteres, pneumatikus rendszerű 1905-ből származó orgona. A leltárban közel 160 tétel szerepel, melyek az egyház vagyonát képezik, de a konferencia tárgyát főleg a terítők, bársonydíszítések, úrvacsorai takarók képezték, amelyeknél az adományozás dátuma és az adományozó neve is szerepel – mondta Pósa Homoly Erzsébet.

A nemesradnóti egyházi terítőkre  Novák Ágota kutató, iparművész, a Komáromi Művészeti Alapiskola nyugalmazott pedagógusa világított rá. Vallja, hogy az úrasztali terítő nem csupán egy szép dekoráció, a templom dísze, hanem évszázadokon keresztül néma tanúja a község legfontosabb eseményeinek. Elárulta, hogy még nem találkozott olyan egyházközséggel, amelynek úrvacsorai terítőiből minden úrvacsorai alkalomra külön-külön takarója lenne.

Tömösközi Ferenc történész, a Selye János Egyetem adjunktusa, a Teológiai Kar tudományos munkatársa célul tűzte ki, hogy a Kárpát-medencében egyházunknak legyen a legmodernebb levéltára.

Online bejelentkezésében felhívta a figyelmet az iratok elkallódására, főleg költözés és felújítás során. Mint mondta, ilyenkor tanácsos a papírokat bedobozolni, s megőrizni. Mejegyezte, gyűjteni mindent érdemes, mert akár egy szórólap is sok információt hordoz majd az utókornak. Felhívta a figyelmet a lelkészi hagytékok kezelésére is, a naplókból, levelezésekből ugyanis is számos érdekes információ derülhet ki az utókor számára.

Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke zárszavában hangsúlyozta, hogy az olyan konferencia, mely célul tűzi ki a nagyközönség felé való nyitást, nagyon fontos a kisközösség számára is, hogy megmutassák magukat. Rámutatott arra, hogy lelkiekben  is fel kell nőni az értékmentéshez, s azok dokumentálásához. A tárgyak elkallódhatnak, elveszhetnek, de ha már vannak róluk írások bejegyzések, fényképek, akkor bizonyságul szolgálnak egykori létezésükről.

A konferencia a Magyar Kormány támogatásával valósult a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

Iski Ibolya

Fotó: Pósa Homoly Erzsébet

események továbbiak →