Konfi+ Runyában a Men in Black-ről

2013. március 20., szerda

Runya adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye ifjúsága számára szervezett Konfi+ következő találkozójának. Az alkalomra az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy 35 fiatal vett részt.

A reggel kilenc órakor kezdődő találkozó a Lelkészzenekar dicsőítő szolgálatával indult, majd Fejes Ágnes helyi esperesi segédlelkész tartott áhítatot a Filippi levél 4 részének 4 verse alapján: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek!”

Majd a jelenlévő lelkipásztorok játéka egy konfirmációi órát mutatott be, sajátos tükröt tartva a hitükről vallást tenni készülők elé. A találkozó fő témájáról a Men in Black-ről, azaz a lelkészekről Bihari László Richárd rimajánosi lelkipásztor tartott előadást, melyben bemutatta a lelkipásztori szolgálatot, kitérve az azzal kapcsolatos tévhitekre is.

Az előadást követő csoportbeszélgetés után a témával kapcsolatos közös játékra került sor, majd a résztvevők ellátogattak a runyai református műemléktemplomba. A  helyiek jóvoltából elfogyasztott közös ebéd után szánkózás következett.

A runyai Konfi+ alkalom imádsággal zárult, melyben megköszöntük Istennek a közösen eltöltött napot – számolt be a konfirmandusok számára szervezett napról Nagy Andrea hanvai lelkipásztor.

események továbbiak →