Hamarosan elkezdődhet a nagykaposi református óvoda és bölcsőde építése

2018. május 23., szerda

Hiánypótló szerepet szeretne betölteni Nagykaposon a református egyházközség az óvoda és bölcsőde alapításával és lehetőséget adni a szülőknek, hogy gyermekük számára a magyar nevelési nyelvűt válasszák. Erre a célra megvásárolt telken nyáron kezdődhet meg az építkezés. A tervek szerint 2020-ban nyitná meg kapuját a bölcsőde, egy évvel később pedig az óvoda kezdené meg a működését.

A 9 400 lakosú Nagykaposon csupán két óvoda működik, egy magyar és egy szlovák nevelési nyelvű. Az előbbit 80 gyermek, az utóbbit ennek a duplája, mintegy 160 gyermek látogatja, holott a népszámlálási adatok szerint a város lakosságának 65 százaléka magyar, 35 százaléka szlovák nemzetiségű. Az egyházközség lelkipásztorának, Pándy Árpádnak a véleménye szerint az óvodai számarányok nem tükrözik az itteni nemzetiségek számarányát. Véleménye szerint ennek az az oka, hogy a csupán nyolcvan férőhelyes a teljes létszámmal működő magyar nevelési nyelvű óvodába túljelentkezés van, és helyszűke miatt nem tudnak több gyermeket fogadni, így az elutasított szülők kénytelenek  gyermeküket más lehetőség  hiányában szlovák nevelési nyelvűbe íratni. Ezen a helyzeten szeretnének változtatni azzal, hogy bekapcsolódtak a magyar kormány által még 2016-ban meghirdetett bölcsőde- és óvodafejlesztési programba.

Pándy Árpád lelkipásztor

A városban meglévő óvodai helyeket szeretnék egy új beruházással megnövelni és lehetőséget adni azoknak a szülőknek, akik magyar nevelési nyelvűbe szeretnék gyermeküket járatni, azok ne kényszerüljenek más nevelési nyelvűt választani a számukra. Az egyházközség lelkipásztora reméli, hogy ha biztosítani tudják az általuk alapított oktatási intézményben a megfelelő létszámú helyet a gyermekek számára egy új, modern, korszerű épületben, akkor a szülők élni fognak ezzel  a lehetőséggel.

A lelkipásztor szerint a céljuk az is, hogy hozzájáruljanak a magyar tannyelvű alapiskola létszámának a megtartásához és növeléséhez, hiszen a gyermekek jövője, hogy milyen nyelvű oktatási intézményt fog látogatni, az már az óvodában eldől. „Amilyen óvodába járatja a szülő a gyermekét, általában olyan iskolát is választ a számára. Ezért is éreztük fontosnak azt, hogy elinduljon egy óvodaprogram, amelyhez örömmel csatlakoztunk. Az óvoda alapításának másik indítéka - a magyar nyelvű nevelés mellett- az is, hogy a gyerekek keresztyén légkörben nevelkedjenek” – mondta Pándy Árpád lelkipásztor.

Nemcsak református óvodát terveznek alapítani és működtetni, hanem bölcsődét is, amely hiánypótló szerepet töltene be.  A városban ugyanis csak egy húsz férőhelyes van, de ettől jóval nagyobbra lenne igény. Két bölcsődei osztályt terveznek nyitni, 15-15 gyermekkel. Január elsejével ugyanis új szabályok léptek érvénybe, amely szerint egy bölcsődei csoportban maximum 15 gyermek lehet, így a tervek szerint 30 kisgyermeket tudnak majd fogadni. Az óvodában szintén két osztályban lennének a gyermekek, 20-20 maximális létszámmal egy-egy csoportban.

A református templom és az Ifjúsági Ház szomszédságában lévő telekre épül fel a bölcsőde és az óvoda

A terv megvalósítása érdekében az egyházközség már egy évvel ezelőtt megvásárolta a templom és az Ifjúsági Ház - ahol a Lelkészi Hivatal és parókia is helyt kapott - szomszédságában lévő, három parcellából álló, harminc áras, üres telket. Elsősorban zöldmezős beruházásban gondolkodtak, mivel a meglévő két épületen kívül nincs más az egyházközség tulajdonában, s a kiválasztott telek pedig - a lelkipásztor elmondása szerint is - különösen alkalmas arra, hogy minden tulajdonuk egy helyen legyen. A parókia kertjét pedig hozzácsatolják a megvett telekhez, amelyen játszóteret alakítanak ki az óvodások számára.

Itt alakítják ki az óvoda játszóterét

A napokban elkészült látványterv szerint a két oktatási-nevelési intézmény két különálló épületben lesz, amelyet egy folyosó köt össze. Mindkettőnek külön bejárata lesz és mindkettőhöz parkolókat is építenek. Amennyiben minden a tervek szerint zajlik, akkor a 2020-as év folyamán megnyithatná kapuját a bölcsőde, egy évvel később pedig az óvoda.

A város vezetése pozitívan fogadta és írásban is rögzítették, hogy nincs kifogásuk a református egyházközség bölcsőde- és óvodaalapítási szándéka ellen, amely mindenki számára nyitott lesz, legyen az katolikus, református, vagy akár felekezeten kívüli. Pándy Árpád lelkipásztor szerint munkahelyteremtés szempontjából is fontos ez a két oktatási, nevelési intézmény, de főleg azért, hogy a magyar gyermekek magyar közegben nevelkedjenek. Sőt, már több óvónő is jelezte, hogy ha megnyílik az óvoda és a bölcsőde, akkor számolhatnak velük.

Parkolókat is terveznek az intézmények bejáratai elé

Jelenleg folyamatban van a tervdokumentáció elkészítése. A tervek szerint a tervezőmérnök egy-másfél hónapon belül elkészül vele. Ennek alapján indítják majd el az építkezéssel kapcsolatos engedélyek beszerzését, amelyek szintén egy hónapot vehetnek majd igénybe.

Az építkezés az előzetes számítások szerint július végén vagy augusztus elején kezdődhet el ünnepélyes alapkőletétellel. Amennyiben minden a tervek szerint zajlik, akkor a 2020-as év folyamán megnyithatná kapuját a bölcsőde, egy évvel később pedig az óvoda.

Az óvoda és bölcsőde látványterve

„Az egyházközség számára elsősorban örömöt, másrészt komoly feladatot is jelent ennek a tervnek megvalósítása, hogy megfelelő nevelőket, óvónőket biztosítsunk és képezzünk a kisgyermekek számára” – mondta Pándy Árpád lelkipásztor.

Reformata,kép és szöveg:Iski Ibolya

események továbbiak →