Egyházunk vezetősége szakmai tanácskozást tartott a Csehtestvér Evangélikus Egyház képviselőivel

2019. január 25., péntek

Január 24-én és 25-én látta vendégül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati elnöksége a Csehtestvér Evangélikus Egyház legfelsőbb vezetőit Rimaszombatban. A találkozónak a Csillagház konferencia-központ adott otthont.

A meghivott vendégeket Fazekas László püspök köszöntötte, majd igei gondolatait tolmácsolta a megjelenteknek. Az elmélkedés után került sor a közös információcserére a két egyház képviselői között. Először a Csehtestvér Evangélikus Egyház legfelsőbb vezetése számolt be az aktuális kérdésekről, majd a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház adott tájékoztatást az elmúlt időszakról és a jelen kihívásairól.

A pénteki nap tanácskozása Ján Semjan püspökhelyettes elmélkedésével indult. A folytatásban a két egyház vezetése négy témakört boncolgatott. Szó volt a két egyház lelkipásztorainak a helyzetéről, a lelkészi szolgálatról, a lelkészek jogállásáról, a teológusokkal és a kezdő lelkészekkel való foglalkozásról, az ifjúsági lelkész feladatairó, szolgálati lehetőségeiről, valamint jelentés hangzott el a két teológiai karról, a teológius képzés jelenlegi kihivásairól.

A tanácskozás harmadik kérdéskörét képezte az istentiszteletei a liturgia, amelyben érintették az istentiszteleti rendtartást, az énekeskönyve használatát és a hangszerek megszólaltatását is, de téma volt a keresztyén együttesek szolgálata a templomokban és a modern technika alkalmazása az istentiszteleteken.

A negyedik témakörben a közösség túlélésének a 21. századi lehetőségeit vették górcső alá, úgy mint az imádkozó közösséget, a gyülekezeti és istentiszteleti közösség, új formák, stb.

Kora délután a két egyház képviselői sajtótájékoztatót tartottak, majd meglátogatták Rimaszombat történelmi és kulturális nevezetességeit.

A Szlovákiai Refomátus Keresztyén Egyház szervezésében megvalósult találkozón Daniel Ženatý, a zsinat elnöke /püspök/, Vladimír Zikmund, a zsinat főgondnoka, Pavel Pokorný, a zsinat elnökének első helyettese, Ondřej Titěra, a zsinat elnökének második helyettese, Eva Zadražilová, a zsinat főgondnokának második helyettese, Oliver Engelhardt, az ökumenikus és külföldi kapcsolatok vezetője, Daniela Hamrová az ökumenikus és külföldi kapcsolatok referense vett részt.

Egyházunk részéről a tanácskozáson részt vett Fazekas László püspök, Géresi Róbert püspökhelyettes, Ján Semján szlovák püspökhelyettes, Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, Július Kováč szlovák főgondnokhelyettes, Molnár Sándor zsinati főtanácsos, Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsosa.

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →