Az elmúlt évben több mint 25 ezerszer szólt Isten igéje

2013. március 20., szerda

2012-ben 26 107 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, közel kétszázötvennel többet, mint egy évvel korábban. A magyar és szlovák nyelvű istentiszteleteken kívül német és angol nyelvű szolgálatok is voltak - derül ki a Zsinati Iroda által kiadott statisztikai adatokból.

A legtöbb istentiszteletre az abaúj-tornai egyházmegyében került sor, közel 3800 alkalommal szólt Isten igéje a templomokban, holott az egyházközségek száma 13-mal kevesebb, mint a legnagyobb létszámú gömöri egyházmegyében. Az istentiszteletek száma a háromezret még a zempléni, a komáromi és az ondava-hernádiban haladja meg. Úrvacsorával egybekötött istentiszteletre a 2012-es esztendőben 2111 alkalommal került sor, ebből a legtöbbet 327–et a gömöri egyházmegye jegyez.

A statisztikai adatok alapján az elmúlt évben 20 735 alkalommal tartottak magyar nyelvű istentiszteleteket, 5 404-szer pedig szlovákul. Százalékban kifejezve az istentiszteletek 79 százaléka százaléka magyar, 20,7 százaléka szlovák nyelven zajlott.

A hét magyar többségű egyházmegyében szlovák nyelvű istentiszteletekre is sor került, a legtöbbre, majdnem kétszázra a zempléniben. A két szlovák többségű egyházmegyében, ahol szintén élnek magyar reformátusok, magyar nyelvű szolgálatokat csak az ondava-hernádiban tartottak.

A 2011-es évhez viszonyítva az istentiszteletek száma a legjobban a gömöri egyházmegyében növekedett meg, 2012-ben 240-nel tartottak többet, mint egy évvel korábban.

A református egyház lelkipásztorai az elmúlt év folyamán nemcsak a templomokban, hanem a gyülekezeti termekben, kórházi és szociális intézetekben, nyugdíjas otthonokban is tartottak istentiszteleteket.

A statisztikai kimutatás alapján az alkalmakon átlagosan ötvennégyen vettek részt.

események továbbiak →