A tornaljai templom tetőzetének felújítása

2017. április 03., hétfő

Közel húsz ezer eurós kiadással újult meg a tornaljai templom tetőzete, mintegy tíz ezer euró értékben pedig a parókián végeztek el jelentős felújításokat.

A tornaljai református templom még a 15.századból való. Feljegyzések alapján Rómer Flóris kiváló magyar műtörténész a településen járva azt a megjegyzést tette, hogy a templom Mátyás király idejében épült, azonban erre nincs semmilyen történeti utalás.

A templom legrégebbi darabja a szószék, amely 1606-ból való. 1768-ban alakították ki a kazettás mennyezetet és a két karzatot. Ebben az esztendőben történtek a templomon nagyobb javítások és készült el a régi torony felső barokkos része fagalériával. A tornyot később, 1893-ban alakították át a mai formájára. A templomtetőt fazsindellyel fedték be, majd kívülről is tatarozták a templomot.

1936-ban ismét elérkezett az idő a felújításra, amelyek két éven keresztül tartottak. Az akkori munkálatok során mind a két karzat vasbeton alapot kapott, a nagyobbikban a régi népművészeti stílusban festett mellvédlapokat helyeztek el. A toronyba belső feljárati lépcső készült és új bejárat, amely a mai főbejárat. Valószínűsíthető, hogy a javítások alkalmával fedték át a templomot. Az 1990-es években is mindig voltak kisebb javítások: toronyfestés, külső javítás, belső falak festése.

A templom tetőzetének a felújításáról a presbitérium 2008-ban hozott határozatot, mivel több helyen beázott, leváltak a cserepek és gombásodásnak indult a faszerkezet, de közben a gyülekezeti ház és a parókia tetőzetének javítása is sürgőssé vált. Ezt követően a gyülekezet ismét gyűjtést hirdetett a templom tetőzetének a javítására. A Magyar Köztársaság Kormánya 2015-ben döntött a határon túli magyar vonatkozású műemlékek kutatását és felújítását támogató Rómer Flóris Terv beindításáról. A projekt lebonyolításával a Teleki László Alapítványt bízta meg. A Gömöri Egyházmegye Tanácsa pedig a felújítandó templomok közé sorolta a tornaljait is. A Rómer Flóris Terv bíráló bizottságának 2016. január 11-én megtartott ülésén támogatásra javasolta a műemléktemplomot, és 3.000.000 Ft/10 000 eurós támogatást határozott meg a javítási munkálatok elvégzésére.

A jelentős összegnek köszönhetően, beleértve a tornaljai és szórványgyülekezetek adományait, valamint a város segítségét a 2016-os év októberében - jó egy hónap leforgása alatt - megújulhatott a templom tetőzete.

A Teleki László Alapítványon keresztül az egyházközség azonban nemcsak anyagi támogatást kapott, hanem  gondoskodtak a megfelelő kivitelezőről is és felügyelték a munkálatokat.

A templom tetőzetének javítása 19 585 eurós költséget tett ki. Az egyházközég 9 585 euróval járult hozzá a kiadásokhoz. Az alapítvány fedezte a kivitelező költségeit és a szükséges anyag kisebbik részét, nagyobbikat pedig a gyülekezet, a város pedig vállalta saját költségén a hulladék elszállítását.

Az elmúlt esztendő nagy ajándék volt a gyülekezet számára, hiszen ugyanabban az évben a magyar kormány az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat, s a felújításokra szánt pénzcsomag egyik részéből 8 100 eurós hozzájárulást kaptak a parókia felújítására. Az épület új nyílászárókat kapott, a villanykazánt gázra cserélték, és megújulhatott a terasztető is. A munkálatok összköltsége 9 428 eurót tett ki, amelyhez az egyházközség 1 328 euróval járult hozzá.

„Jó érzés, hogy vannak, akik gondolnak ránk a határon túlról és segítenek bennünket. A gyülekezet és a Tornalján élők számára nagyon fontos, hogy amit őseink felépítettek és ránk hagytak, azokat az értékeket ne hagyjuk mi sem elveszni“ – mondta a felújítással kapcsolatban Fazekas Ágnes lelkipásztor.

A presbitérium jövőbeli tervei között szerepel a templom külső javítása, a torony festése és a pléhborítások kicserélése, valamint a parókia külső javítása.

II

események továbbiak →

Reformáció 500