A Kálvinista Szemle decemberi számáról

2013. december 22., vasárnap

Drága advent, köszöntünk! címmel Horkay László nyugalmazott kárpátaljai püspök adja meg a lapszám alaphangját.

Varjassi Ibolya arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit tudunk kezdeni az ünnepelttel, Jézussal. Benkő Sándor a karácsony lényegéről elmélkedik, és ugyancsak karácsonyhoz kötődik Szenczi László Szerelmes levelem, a Biblia című bizonyságtétele is.

A lap tudósításban számol be a november végi zsinati ülésről, illetve közli a határozatait. A Zsinati Tanács nevében Fazekas László püspök és Fekete Vince küldött nyílt levelet az oktatási miniszternek a kisiskolák tervezett bezárása elleni tiltakozásként. A Csehtestvér Egyház vezetőivel való kassai tanácskozásról Batta István külügyi tanácsos számol be. A Barsi Református Egyházmegye reformátusaira vonatkozó népszámlálási adatokat is megtalálja az olvasó a lapban, amely bemutatja a rimajánosi és a rimapálfalvai gyülekezetet.

Az Olvasólámpa rovat A heidelbergi káté új magyar fordítása, a 2014. évre szóló Bibliaolvasó kalauz és a Kálvincsillag című Kárpát-medencei magazin idei számának olvasásához próbál kedvet csinálni. A Kálvinista Szemle Megyesi László magyarbődi lelkipásztor nekrológján, a Pósa Lajos-emlékbizottság megalakulásán, a rövid híreken és a szokásos tudósításokon túl felhívja a figyelmet a lap jövő évi előfizetésének lehetőségére is.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →