A Kálvinista Szemle májusi számából

2024. május 20., hétfő

A béke óhaja napjainkban különösen fontos. Amíg békében élünk, természetesnek vesszük ezt az állapotot, pedig nem az. A körülöttünk dúló háborúk felerősítik az emberben a békevágyat. Mi is a béke, békesség? A társadalmi és belső lelki békesség? Aktuális számunkban ezt a témát vesszük górcső alá.

„Nekünk nem azt a békét kell hirdetnünk, amely minden háború után előbb vagy utóbb bekövetkezik. Hanem azt a belső békét, amely minden háborúságot megelőz, amely erőt tud adni a bajok felett, és amit nem képes megrengetni semmilyen veszedelem. Nekünk ezt a krisztusi békét kell a szívünkben hordoznunk, hogy a veszedelem idején bástya legyünk, menedékhely.” Hogyan nyilvánul meg bennünk Krisztus békessége? A belső béke kihat a kapcsolataink kezelésére is. Református szemmel és Teológia rovatunkban olvashatnak erről bővebben, míg a Lélekbúvár pszichológus szerzője a gyermeki szorongásról értekezik.

2024-ben emlékezünk a pozsonyi vértörvényszék 350. évfordulójára. A Magyar Királyság területén a katolikus Habsburg hatalom bírósági perek sokaságát indította el, melynek kicsúcsosodása az 1674. március 5-én kezdődő pozsonyi tárgyalás volt. Sorozatunk harmadik részét olvashatják Kaleidoszkóp rovatunkban.

A Csallóköz és Mátyusföld határán fekvő jókai református gyülekezet mutatkozik be a Templomaink, gyülekezeteink hasábjain. Kalandos életéről mesél a 94 éves Csintalan Nagy Béla nyugalmazott lelkipásztor, aki hadifogságot és munkatábort is megjárt, az ismét elveszített háború határmódosítása és osztályellenség státusza miatt a megkezdett orvosi tanulmányait sem fejezhette be. Kultúra rovatunk ezúttal egy festményt ajánl olvasóink figyelmébe.

Igei gondolatok, hírek itthonról és a Kárpát-medencéből gazdagítják még a Kálvinista Szemle színes lapjait.

Jó időtöltést Kálvinista Szemle hasábjain!

események továbbiak →