2024. június 30., vasárnap

2024. június 30., vasárnap

Neh 3 és Mt 5,1–12
(ÓSZ) „Mi azonban építettük tovább a várfalat, és el is készült az egész várfal félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott" (38.). Nehémiás és a nép nem törődik a csúfolódó Szanballattal, hanem az építkezésre koncentrál. A templom felépítése után az értékek megvédése érdekében ugyanis fontos a várfal megújítása. Jó lenne, ha nem versengenénk a csúfolódókkal, hiszen az első zsoltár is arra figyelmeztet minket, hogy ne üljünk az ő székükbe. Helyette a lelki érintkezésre és építkezésre koncentráljunk, ezen dolgozzunk nagy kedvvel. A kérdés az, hogy van-e kedvünk építeni, vagy már teljesen bedőltünk az ellenség negatív, romboló, eltántorítani akaró kiabálásának? Vegyük észre, hogy a hittel cselekvők névsora örökre fennmaradt a Szentírásban. Legyünk kitartóak! A csúfolódás éles, sebet ejt, de mulandó. A mi életünkben is csak az elvégzett szolgálat gyümölcse az, ami megmarad.
Fohász: Mennyei Atyánk! Te az erő, a szeretet és a józanság Lelkét ajándékozod nekünk. Ő óv meg minket a külső támadásoktól. Némítsd hát el a csúfolódókat, nekünk pedig adj bátorságot és szeretetet, hogy ne legyünk hozzájuk hasonlóvá. Ámen.

események továbbiak →