2024. június 26., szerda

2024. június 26., szerda

Ezsd 9 és Mt 4,1–11
(ÓSZ) „Úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel" (2). A mai nap kulcsszava a kísértés. Az újszövetségi részben Jézus megkísértéséről olvasunk, amelyet úgy is értelmezhetünk, hogy a Sátán azt próbálja elérni, hogy Jézus ossza meg a hatalmát a szolgálat és saját jóléte között. Az ószövetségi részben az idegen, más vallású néppel való keveredés a kísértés Isten népe számára. Nem mintha a bálványistenek hatalmasabbak lennének az Úrnál. De veszélyesek, mert megosszák a nép szívét. Fontos felismernünk, hogy a szent dolgok és idők azért szentek, mert különleges, mással nem megosztható, nem hígítható figyelmet és helyet érdemelnek az életünkben. Ha Istent nemcsak névlegesen, hanem valóságosan szentnek tartjuk, akkor nincs szükség arra, hogy szavát és akaratát megosszuk, hígítsuk vagy kiegészítsük.
Fohász: Gondviselő Istenünk, engedj Benned meggyökereznünk, hogy megálljunk a Sátán kísértéseivel szemben! Urunk, nincs Hozzád fogható, hiszen egyedül Nálad van az „örök élet beszéde" (Jn 6,68). Ámen.

események továbbiak →