Pályázat

2024. február 26., hétfő

A Dunaszerdahelyi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Dunaszerdahelyen ( Gyurcsó István utca 8035/17 szám alatt) működő Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2024. április 1-jétől.

Pályázati feltételek: szakmai képzettség, min. 10 év pedagógiai gyakorlat, a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben, az oktatási törvények ismerete, erkölcsi feddhetetlenség, szervezői és kommunikációs készség, a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján, történelmi egyház aktív tagsága. A református egyháztagság, katechetikai, teológiai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok: írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra, a végzettség és az elvégzett, vagy folyamatban levő vezetőképzői képesítés okiratainak másolata, igazolás a pedagógiai gyakorlatról, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakmai önéletrajz, az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés, a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználásáról (18/2018 tk).

A pályázatot kérjük 2024. március 20-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Dunaszerdahelyi Egyházközség, Kálvin J. tér 258/2A,  92901 Dunaszerdahely.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda”

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról.

2024. február 26.

Reformata

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →