Egyházmegyei Családi Nap Deákin

2023. szeptember 15., péntek

Miután a Reformáció 500. évfordulója alkalmából legelőször 2017-ben Komáromban, majd Negyeden és Ekelen került sor a Komáromi Református Egyházmegye családi napjára, a negyediknek a házigazdája 2023. szeptember 9-én a Deáki Református Egyházközség volt.

A 2022 szeptemberének végén Ekelen tartott alkalom záró szavai közt ott szerepelt a a deáki gyülekezet felajánlása is, mely szerint 2023-ban szeretettel hívják és várják az egyházmegye közösségét.

Ez év áprilisában aztán ténylegesen elindult e kiemelt jelentőségű alkalom szervezése. A helyi önkormányzat vezetőségével jó kapcsolatot ápoló református gyülekezet a község kultúrházát és annak udvarát választotta az alkalom helyszínéül, s utólag bizonyosodott, kiváló döntést hoztak a szervező házigazdák.

Ahogy teltek a napok és a hetek, egyre több és több felajánlás érkezett az egyházmegye számos gyülekezetéből, úgy a programmal való részvételi szándék, mind pedig a felajánlások tekintetében. Volt, aki egy-egy katlan étel elkészítését vállalta, s volt, aki egy értékes műsorral lépett fel, de volt, aki valamely kiadás anyagi terhét vállalta magára. Így augusztus közepére szinte 99%-ban össze is állt a program, amit a plakátokon és a különböző elektronikus felületeken is hirdettek a helyiek, valamint az egyházmegye valamennyi gyülekezetében.

A helyi közösség szándéka kezdettől fogva az volt, hogy az alkalmat egy keresztyén fesztivál jelleggel ruházzák majd fel, ahol megfér mindaz, ami a Krisztusban hívőket összeköti, legyen az hit általi, nemzetiség- és nyelv általi, vagy akár a közös keresztyén kultúránkból kifolyólagos összeköttetés.

Szénási Szilárd esperes

Ráadásul az is, hogy az ökumenizmus jegyében tartják majd ezt az alkalmat. A felkért igehirdető a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós lelkésze, Szeverényi János volt, aki a Kánaáni asszony hite alpaján tett bizonyságot sokak épülésére. De jelen volt a deáki római katolikus plébániahivatal vezetője, Tóth László érseki helynök, kanonok is, aki előadásával gazdagította a hallgatóságot. A hívek is felekezetre való tekintet nélkül érkeztek az áldott alkalomra, hogy közösen dicsőítsük az Urat.

A helyi gyülekezet tagjai az egész rendezvény felvállalásában rendkívül kitettek magukért, s már a késő péntek délutáni óráktól szorgoskodtak, hogy idejében előkészítsenek mindent, ám ténylegesen szombaton reggel kellettek a szorgos kezek, hogy mire a főző csapatok megérkeznek, minden készen álljon. A kilenc katlanban olyan finomságok főttek, mint őzgulyás, kétféle pacalpörkölt, marha- és disznó gulyás, de volt körömpörkölt, s mindenki nagy örömére négy nagy edény „negyedi töltött káposzta” is.

Kiemelendő még a külön sátor alatt lévő sütemények és sósak mennyisége és minősége is, amit nem csupán a helyi gyülekezet asszonyai, de a máshonnan ide érkezők is nagy szeretettel készítettek és hoztak, hogy a nap végére mind elfogyhasson.

hetényi Tábita bábcsoport

A gyülekezet fiataljai már a déli óráktól regisztrálták a deákira érkezőket, akik a napokkal a kezdés előtt felálított óriássátor alatt foglalhattak helyet, szemben a nagyszínpaddal. A profi hangosítás pedig szintén készen állt, hogy a leghátsó sorokban is tisztán és érthetően lehessen hallani a fellépők, előadók hangját.

A tényleges program kis csúszással, nemsokkal délután két óra után kezdődött el Baros Dániel, a gyülekezet szülöttének szavalatával, aki Márai Sándor Halotti beszéd című versét mondta el. A szavalat után a Komáromi Református Egyházmegye esperese, Szénási Szilárd szólította meg az összegyűlt sokaságot. Beszédében a közösség lényegére és fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét, de Jakócs Krisztina, deáki polgármestere és a helyi lelkész Édes Ákos is köszöntötte röviden a híveket.

Ezt követően a szervező gyülekezet Manna énekkara szolgált Renczés Emese karnagy vezetésével és négy énekkel, amit az egyházmegye lelkészi zenekara – Süll Kinga egyházzenész, Tóth Krisztián, Nagy Zsolt, Lőrincz Gábor és Édes Gábor lelkipásztorok – által kísért ünnepi nyitóistentisztelet követett. Az alkalom kitűnő lehetőséget adott arra is, hogy azon mind a hat éneket az új énekeskönyvünkből énekeljük, amelyek szövegét a több száz példányban előre kinyomtatott – és a regisztrációnál kiosztott – programmal ellátott papíron mindenki megtalált.

A záró ének után a finomabbnál finomabb, elkészült kilenc katlannyi és mintegy négy nagy edénynyi étel felé terelték a közösség figyelmét, akik örömmel tettek eleget a szakácsok által készített finomságok megkóstolásának. Főzött a csallóközaranyosi és ekeli, a vágfarkasdi és negyedi, a zsigárdi és sókszelőcei, a kamocsai és perbetei, valamint két katlannal a házigazda deáki gyülekezet is.

Ebéd után párhuzamosan folytatódtak az előadások. Amíg a nagyszínpadon a negyedi férfikórus szolgált az egyházmegye gondnoka, Csonthó Csaba vezetésével, addigra megkezdődtek a kultúrházi előadások is.

Elsőként a már említett Tóth László érseki helynök, kanonok „Maradj életben! – De milyen életben?” című előadására került sor, amit a Hegysúrról több ezer kilométerre elszármazott református misszionárius, Kevezsda Szilvia „Küldetésben Malawiban” beszámolója követett, aki Dél-Afrikában, Malawiban egy árvaházban végzi szolgálatát.

A nagyszínpad további szolgálattévői közt szerepelt Czinke Zsolt egyházmegyei főjegyző, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt 100 évéről szóló és a kultúrház előterében felállított rollapkiállítást mutatta be. A bátorkeszi gyülekezet két programmal is jelentkezett.

Czinke Tímea lelkész vezetésével előbb a gyülekezet gyermek színjátszócsoportja Izsák és Rebeka, Jákob és Ézsau történetét adták elő, majd a gyermekkórusuk szolgált énekekkel.

A sókszelőcei Petrécs Gréta a mindenki által jól ismert „Hallelujah”-t énekelte Szemerédi Bernadett feldolgozásában, majd egy nem mindennapi bábelőadásra került sor Écsi Gyöngyi és a hetényi Tábita bábcsoport előadásában. A negyedi férfiak után, a női, Napsugár énekkar is fellépett.

Szeverényi János missziói lelkipásztor

A nap folyamán volt még íjászbemutató is Kaszás Eszter, Jónás László, Fúto Róbert és Fúto László íjászoknak köszönhetően, majd a bemutatót követően bárki kipróbálhatta magyar népünk eme ősi fegyverét.

Öt órakor, miután a kisgyermekek felébredtek, a kultúrház előtti nagy füves területen egy rendkívüli Ringatóra is sor került Süll Kingával, Dobai Eszterrel és Rehák Erikával, valamint sok-sok kisgyermekkel és szüleikkel, nagyszüleikkel egyetemben. Az ének, a mosoly és a kacagás természetes velejárója volt az együttlétnek.

Mindezek mellett az egész nap folyamán volt kézműves foglalkozás és arcfestés a kamocsai gyülekezet szervezésében, ingyenes vércukorszint- és vérnyomás mérés a komáromi Timoteus nonprofit szervezet felajánlásából, keresztyén könyvvásár a Kálvin Kiadó szervezésében, gyermekeknek ugrálóvár és kosaras fakörhinta, valamint egy rendkívül érdekes felhozatal népi játékokból a győri Matraiwood Logicarium képviseletében. De kóstolhattak az egyházmegyei napra ellátogatók finom perbetei borokat és borlekvárokat is a Kecskés pincészet felajánlásából, valamint ízletes pálinkákat a nagykeszi Fitos András nádszegi pálinkafőzdéjéből.

A záró koncert előtt még a Deáki Református Egyházközség egyik gondnoka, Baros Róbert ünnepi beszéde hangzott el, aki keresztyén értékeinkre, hitünkhöz és magyarságtudatunkhoz való ragaszkodásra hívta fel mindenki figyelmét.

Ezt követően még a helyi lelkészek és gondnokok részéről a köszönetnyilvánítás sem maradt el, úgy a megjelent esperes és egyházmegyei gondnok, a lelkipásztorok, mind pedig a meghívott vendégek, a helyi polgármesterasszony, Nyitra-megyei képviselők felé, de az egyéni, vagy a csoportokat vezetők felé is. Mindenki egy-egy ajándéktáskával, csokorral gazdagodott.

Szénási Szilárd esperes záró szavai előtt a helyi közösség lelkésze, Édes Ákos még felkérte egy ünnepi beszédre Fazekas Lászlót is, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspökét, aki örömmel és boldogan tett eleget eme felkérésnek, és beszédében bátorította és buzdította az egyházmegyei közösséget.

Zárásul pedig mindenkit megörvendeztetett az ógyallai VeszTa Retro Duo református együttes, akik nem csupán énekeskönyvi énekeket, de mindenki által jól ismert slágereket is elhoztak a repertoárjukban.

Az egész alkalom konferálását a deáki gyülekezet tagja, – aki a helyi Manna énekkarban is énekel – Danič Anita vállalta és végezte el.

A helyi gyülekezet tagjai még a késő este folyamán elkezdték az utómunkálatokat, majd vasárnap a délutáni órákban tértek vissza ismét a kultúrház udvarára, egyben hálával és örömmel nyugtázva a Komáromi Református Egyházmegye IV. Családi Napját, hiszen az Egyházmegyei Családi Napon regisztráltak száma több, mint 550 volt.

A szervező- és házigazda gyülekezet tagjai mindenekelőtt a Mindenható Úristennek mondanak köszönetet, aki megengedte ezt a csodás napot, s akinek legyen éret dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás mindenkor! Hálás az egész egyházmegyei közösség is, hogy együtt lehettek, név szerint is – mint keresztyének – felvállalva hitüket, együvé tartozásukat, s megmutatkozhattak mint hit általi Testvérek, mint „élő kövek”, Isten választott nemzetsége e világban.

Köszönet illeti a sok segítőt, felajánlót, hiszen az alkalmat rengetegen segítették, támogatták, úgy vállalkozók, különböző szervezetek, mint egyéni felajánlók egyaránt.

 

Az alkalom kiemelt támogatója volt a Bethlen Gábor Alap, Miniszterelnökség - Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, a Komáromi Református Egyházmegye, Nyitra Megyei Önkormányzat, Deáki Önkormányzat, Jakócs Krisztina polgármester, ifj. Bertók Jenő, Kovács Szilveszter és Pleva Tamás, valamint Végh Rudolf – Tent vállalkozók.

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.“ Róma 8:19

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!

Édes Ákos  

Fotó: Erdélyi Eszter

események továbbiak →