A Világosság református egyházi műsor 2023. szeptember 10-ei ajánlata

2023. szeptember 07., csütörtök

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Ne ölj!, Csémy Lajos emlékkonferencia volt Prágában, mi volt az oka annak, hogy létrejötte után, 1923-ban a csehszlovák állam nem ismerte el a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jogelődjét.

Jézus a Hegyi beszédében kitér a Ne ölj! parancsolatra, amelyben kifejti, nemcsak az méltó az ítéletre, aki megöli a másikat, hanem az is, aki haragszik atyafiára. A témáról Csoma László deregnyői lelkipásztor szól igehirdetésében.

Az elmúlt év októberében 99. életévében hunyt el Csémy Lajos, a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultás nyugalmazott professzora. Júniusban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – együttműködve a Csehtestvér Evangélikus Egyházzal és a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karával – emlékkonferenciával tisztelgett Prágában Csémy Lajos teológiai professzor emléke előtt.

Az ott készült összeállításban megszólal Géresi Róbert püspök, Lévai Attila, a Református Teológiai Kar dékánhelyettese, Csoma László deregnyői lelkipásztor és legidősebb fia, Csémy László.

Az előző két műsorunkban Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja 100 évvel korábbi időszakra repítette vissza a hallgatókat, amelyben röviden ismertette, milyen történelmi esemény tette szükségessé a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jogelődjének, a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház létrejöttét.

Beszélgetésünk harmadik részében arra térünk ki, hogy mi volt az oka annak, hogy a csehszlovák állam még évekkel később sem tudta elismerni a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyházat.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor az adás után meghallgatható a következő elérhetőségen itt.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó

Fotó: Molnár Sándor, Szarvas László, archív

események továbbiak →