Pályázat

2023. március 10., péntek

A Garamvezekény-Kisölvedi Református Társegyházközség, valamint a hozzátartozó oroszkai leányegyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6.§ (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

A három gyülekezet – melyeknek a liturgiában használt nyelve a magyar - biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg. A három gyülekezet a díjlevélben meghatározottak alapján kéri és várja a lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályainak idevonatkozó rendelkezéseit.

Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével, valamint pár pontban felvázolt tervek és célkitűzések a gyülekezetépítéssel kapcsolatban.

Kapcsolattartó: Révész Tibor esperes.

Levelezési cím: refzseliz74@gmail.com.

Pályázat benyújtásának határideje: 2023 április 15.

események továbbiak →