Gyászjelentés

2023. február 22., szerda

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Orémus György nyugalmazott református lelkipásztor életének 87-ik évében 2023. február 22-én visszaadta lelkét Teremtő Urának.

Elhunyt szerettünktől a feltámadás reményében 2023. február 25-én, szombaton 14 órakor veszünk búcsút a balogiványi református templomban.

Életéért és szolgálatáért hálát adnak: hitvese, gyermekei a családjukkal és a gyászoló gyülekezete.

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!" Zsolt 73:26

események továbbiak →