Gyászjelentés

2023. február 18., szombat

2023. február 17-én, 87. életévében távozott el közülünk Koncsol László, egyetemes egyházunk volt főgondnoka, pedagógus, költő, műfordító, hely- és művelődéstörténész, irodalomkritikus, műfordító, szerkesztő.

Koncsol László 1936. június 1-én született Deregnyőn. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-szlovák szakon 1959-ben, ezt követően a rimaszombati gimnáziumban, majd a gömörújfalusi alapiskolában tanított.

1963-1966 között a Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 1966-1974 között az Irodalmi Szemle szerkesztője volt. 1999-től a Pro Patria Honismereti Szövetség elnöke, 2001-2003 között a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke, 2002-2005 között végzett főgondnoki szolgálatot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Sokrétű irodalmi és műfordítói tevékenysége mellett a csallóközi Kiskönyvtár sorozat elindítója és felelős szerkesztője volt.

Főbb díjai: Madách Imre-díj (1979, 1991); Fábry Zoltán-díj (1993); Bethlen Gábor-díj (1994); A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2001), A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2002), Posonium Irodalmi Díj Fődíja (2004), Pro Probitate – A Helytállásért Díj (2005); Posonium Díj Életműdíja (2006); József Attila-díj (2008); Tőkés László-díj (2009); Magyar Örökség-díj (2014); Pro Patria díj (2021).

Főbb művei: Kísérletek és elemzések (tan., 1978); Ívek és pályák (tan., 1981); Színmuzsika, fényvarázs (gyermekv., 1981); Vizesnapló (gyermekv., 1984); Nemzedékem útjain (esszék, tanulmányok, emlékezések,1988); Ütemező (v., 1990, 2003); Válogatott kritikai dolgozatok (1995); Csontok (versek, Dunaszerdahely, 2000); Vallató (interjúk, cikkek, 2002); A Csallóköz városai és falvai I–III. (2002–2005); Tegnap a Holnap után (tan., 2006); Csallóközi merülések (tanulmányok, esszék, 2007).

Az Úr vigasztalja a gyászoló családot, nyugodjon békében!

Búcsúztatása 2023. február 24-én (pénteken), 12.30 órától lesz a révkomáromi temető ravatalozójából. Koncsol Lászlót a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház saját halottjának tekinti.

reformata.sk

események továbbiak →