EGYH-KCP-18-P-0144

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0144
Kedvezményezett: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Elnyert támogatás: 1.774.000.000 Ft
Támogatás célja: Református beruházások és fejlesztések Felvidéken

A jóváhagyott és folyósított támogatást öt nagyobb fejezetbe csoportosított programok megvalósítására használtuk fel.

I. Az egyházközségek megerősítése                                                     
636 548 000 HUF
A támogatás terhére 152 egyházközségben tudtunk végezni elengedhetetlen és régen halasztott épület-felújításokat és karbantartási munkálatokat. Templomok, lelkészlakok, gyülekezeti termek felújításai nélkülözhetetlen voltak a gyülekezeti élet további fenntartásához, és a jövőben a gyülekezet közösségépítő szerepét hivatottak erősíteni.

II. Regionális jellegű beruházások                                                          
358 258 973 HUF           
A támogatás ezen részét az egyházközségek olyan ingatlan-beruházásaira fordítottuk, amelyek egy-egy egyházközségben valósultak ugyan meg, de regionális jelleggel is bírnak, illetve megvalósításuk túlmutat az egyházközség határán. Ezekre a beruházásokra is a hét magyar egyházmegye egyházmegyei tanácsa tett konkrét javaslatot. A hét egyházmegyében összesen 12 helyszínen, 12 közreműködő bevonásával tudtunk nagyobb volumenű munkát végezni.

III. Lelkipásztorok munkakörülményeinek javítása                         
120 939 236 HUF
A felvidéki társadalom a kommunista diktatúra eszméi és a jelenleg erős liberális társadalomértelmezés által jelentősen meghatározott közösség. A lelkészi hivatás sok tekintetben alulértékelt. A szlovák állam jelenlegi egyház-finanszírozási rendszere nagyon alacsony szinten tartja a lelkészi jövedelmet. Mindezek következtében a lelkészek jelentős részénél nehézséget okoz családjuk fenntartása mellett saját jövedelmükből áldozni a lelkészi szolgálatok akadálymentes ellátására. A támogatás a mindennapi lelkészi szolgálat körülményeinek javítására,   

IV. Iskoláink megerősítése                                                                       
378 770 389 HUF
A Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében egyházi fenntartású intézmények esetében a a működési támogatás mellett a fenntartó nem kap beruházásra támogatást. A sok éve működő közoktatási intézményeink a támogatás ezen részének segítségével olyan több éve tervezett és halasztott ingatlan-beruházásokat tudtak megvalósítani, amelyek az oktatás megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében elengedhetetlenek voltak. Alistálon új iskolaépület épült, Rozsnyón és Vajánban tornateremmel bővült az iskola. 

V. Közegyházi szempontból kiemelt beruházások és működés
279 483 402 HUF
Műemlékes- és építészszakemberek bevonásával 18 helyszínen volt lehetőségünk előbbre lépni a műemlék vagy műemlék jellegű templom állagmegóvásában és helyreállításában. Voltak helyszínek, ahol az előírt régészeti vagy restaurátori kutatásokat, a felújítás előkészületeinek munkálatait tudtuk téríteni, több helyszínen falrestaurálás, illetve helyreállítási munkálatokat fedeztünk. Megvásároltuk azokat az eszközöket, melyek elengedhetetlenek voltak az egész program koordinálásában, lebonyolításában és elszámolásában. A program koordinálásának és elszámolásának személyi és dologi kiadásainak költségei is itt kerültek elszámolásra.   

események továbbiak →