Pályázat

2022. október 24., hétfő

A Királyhelmeci Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

·    minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

·    1. kvalifikációs vizsga

·    szlovák nyelv aktív használata a hivatalos ügyintézésben

 

Egyéb feltételek:

·    az oktatásra vonatkozó  törvények ismerete

·    erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

·    szervezői és kommunikációs készség, jó munkabírás

·    a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

·    református vallású, konfirmált és aktív egyháztagság

·    kateketikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

 

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

·    írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

·    a végzettséget és az 1. kvalifikációs vizsga elvégzését  igazoló okirat hitelesített másolata

·    igazolás a pedagógiai gyakorlatról

·    erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

·    szakmai önéletrajz

·    az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

·    a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

 

A pályázatot kérjük 2022. október 31-ig az alábbi címre eljuttatni:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Királyhelmeci Egyházközség

Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról.

 

Királyhelmec, 2022. október 7.

 

     Szentpétery István                      ThDr. Molnár István

      gondnok                                        lelkipásztor

események továbbiak →