Egyházmegyei kórustalálkozó Lénártfalván

2022. október 04., kedd

A Gömöri Református Egyházmegye 2022. szeptember 25-én a lénártfalvai református templomban tartotta meg az immár XIX. Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozót.

Az alkalom az egyházi kórusok mellett, a gömöri reformátusság közösségi találkozója is volt. A megjelenteket Nagy Andrea helybeli lelkipásztor köszöntötte. A közös zsoltár és dícséret éneklést követően Máté evangéliuma 11. részének 28. verse és a 96. zsoltár 2. verse alapján hirdette Isten igéjét, arra bíztatva a gyülekezetet, hogy mindannyian Isten közelségében találjuk meg   békességünket, s énekünkkel adjunk hálát az Ő megváltó, s megtartó szeretetéért.

Az igehirdetést követően a Gömöri Református Egyházmegyéből hat kórus dicsőítette az Urat énekével: a tornaljai református gyülekezet kórusa, a Simonyi Bárka kórus, a rimaszombati református gyülekezet ánekkara, a nagybalogi Szivárvány kórus, a hanvai Tompa Mihály énekkar, a Gömöri Lelkészek Kórusa.

A gömöri énekkarok mellett a magyarországi Nekézsenyi Református Egyházközség Hozsánna kórusának szolgálatát is meghallgathattuk, akik a lénártfalvai közösség testvérgyülekezetének képviseletében vettek részt az alkalmon. Ottenberger Balázs lelkipásztor kísértetében.

A kórusok Németh Aladár karnagy vezetésével közös énekben kérték Isten szeretetének áradását mindannyiunk életére. A közös éneklést követően Szarvas Erzsébet köszöntötte a kórusokat, bíztatva őket az éneklésre, s szakmai tanácsként felhívta figyelmüket a helyes levegővétel fontosságára.

A Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozót megtisztelte jelenlétével Rákos Lóránt püspökhelyette, aki a gyülekezet egykori lelkipásztorának, Tompa Mihálynak örökérvényű soraival budította az ünnepi gyülekezetet: „Fiaim, csak énekeljetek!“

A köszöntőkhöz csatlakozott Madarász Béla egyházmegyei gondok, aki a helyi gyülekezet gondnoka is. Köszöntőjében rámutatott arra, hogy az éneklés Isten dicsőítése mellett közösségformáló és nemzetmegtartó erő is.

A résztvevő kórusok képviselői végül átvehették a helyi gyülekezet által készített emléklapokat és emlékplaketteket, melyeket Csank Tímea kerámikus készített.

A nemzeti imádság eléneklése után az ünnepi közösség nevében Nagy Andrea lelkipásztor és Rákosi János polgármester koszorút helyezett el a 205 évvel ezelőtt született költő-lelkipásztor, Tompa Mihály mellszobránál.

A Gömöri Református Egyházmegye Kórustalálkozója a helyi gyülekezetnek köszönhetően szeretetvendégséggel ért véget. Az alkalomért legyen hála teremtő és megtartó Istenünknek.

Nagy Ákos Róbert esperes

Kép: Nagy Eszter

események továbbiak →