2022. december 27., kedd

2022. december 27., kedd

Ézs 10 és Lk 9,1–11
(ÚSZ) „Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyságul ellenük" (5). A Mester kiküldi tizenkét tanítványát, hogy hirdessék Júdeában Isten országát. Tisztában van azonban azzal, hogy lesznek, akik számára a tanítványok által hirdetett evangélium megvetés tárgyává lesz. Ezzel a paranccsal bátorítja küldötteit, hogy ha majd elutasítják az általuk vitt isteni üzenetet, akkor azokkal semmilyen formában ne maradjanak kapcsolatban. Még a port se vigyék onnan tovább magukkal. Ezzel a cselekedetükkel is egyértelművé téve, hogy az elutasítók nem méltóak arra, hogy Isten jótéteményeit bírják. Ma sincs egyértelműbb bűn, mint amikor Isten igéjét és Krisztus áldozatát megvetik, gúny tárgyává teszik. Isten mentsen meg minket ettől, és adjon bátorságot alkalmas és alkalmatlan időben is nem mást, csak az evangéliumot szólni.
Fohász: Urunk, köszönjük, hogy ma is eszközeid lehetünk a Te evangéliumod továbbadásában. Kérünk, Urunk, vértezz fel bennünket ebben a szolgálatban békességgel, türelemmel, emberszeretettel, Igéd iránt égő lélekkel. Kérünk, őrizz bennünket attól, hogy elforduljunk Tőled és az evangéliumtól. Ámen.

események továbbiak →