2022. október 6., csütörtök

2022. október 06., csütörtök

2Mózes 1 és Fil 2,1–11
(ÓSZ) „Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet" (8). „Historia est magistra vitae", azaz a történelem az élet tanítómestere. A fáraó számára, aki nem ismerte saját népe történetét és benne József áldásos tevékenységét, ez a tudatlanság végzetesnek bizonyul. Ő a megerősödött zsidó népben sajnos csupán a lehetséges ellenséget és saját népe veszélyeztetését látja. Ennek mindig rossz következménye van. Hiszen a történelem gyakran ismétli önmagát. Bárcsak tudnánk újra és újra tanulni belőle! Hogy Isten félelmében élve, mint a történetben a bábák, szeretettel forduljunk a más nemzethez tartozókhoz, és áldás lehessünk egymás életében. Aradi vértanúink, akikről ezen a napon emlékezünk meg, több nemzetiségből származtak, de népünkért és saját nemzetükért életüket áldozva erősítették meg egymásra utaltságunk tudatát.
Fohász: Urunk Istenünk! Köszönjük, hogy Te vagy a történelem Ura! Mindent Te tartasz a kezedben és mi a Te félelmedben és szeretetedben tekinthetünk egymásra: megbecsülve, segítve, óvva, szeretve, felemelve, értékelve egymást abban a reménységben, hogy Te mindezt visszafordítod a mi életünkre is. Így legyen! Ámen.

események továbbiak →