Hitben járunk, nem látásban - Hálaadó istentisztelet Zsarnón

2022. szeptember 18., vasárnap

Hosszú évek munkálkodásai után készülhetett el Zsarnón az egyházközség tetőbeépítéses parókiája, illetve újulhatott meg az idén a templomhajó tetőzete. Szeptember 18-án, a hálaadó ünnepi alkalomra szinte teljesen megtelt a templom örvendező hívekkel.

Zsarnó, Indulás a hálaadó istentiszteletre  – – – Fotó: Iski Ibolya

A hálaadó istentiszteleten Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor a 2 Kor 5,7 alapján hirdette Isten igéjét. Beszéde elején személyes vallomásában elárulta, eléggé megijedt a szolgálattól, s feltette magának a kérdést, hogy miért éppen őt kérték fel, hiszen vannak alkalmasabbnak erre a célra, akik nem először végeznének ilyen szolgálatot.

„A szolgálatra való felkérők azonban komolyan gondolták” – mondta a főtanácsos, aki a mai napi újszövetségi igeszakasz alapján a hitben járásról szólt igehirdetésében.

Hálaadó istentisztelet a zsarnói református templomban – – – Fotó: Iski Ibolya

A valós életben sok ember a látásában bízva próbál tájékozódni. Egyedül akar dönteni minden kérdésben. Mikor indul, mikor lép nagyobbat, mikor kisebbet, merre veszi az irányt, mikor és merre fordul. A legtöbb ember úgy gondolja, a rendelkezésére álló információk alapján el tudja dönteni, mikor, mit kell tennie.

„Mi, akik itt vagyunk, Istennek legyen hála, már tudjuk, hogy Mennyei Atyánk a nemlátó látás helyett, a hitben járás lehetőségét kínálja nekünk” – fogalmazott Molnár Sándor hozzátéve, hogy az Úr Jézus Krisztus vállát nyújtja felénk, és arra bíztat, hogy tegyük kezünket a vállára, kövessük őt, engedjük, hogy vezessen minket.

Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa – – – Fotó: Iski Ibolya

Igehirdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy a számunkra láthatatlan világban az Úr Jézus otthonosan mozog. Ismeri a járást, ismeri az Atyához vezető utat, s ha vállára tesszük a kezünket, akkor kész vezetni. „Hitben járni nem jelent mást, mint Istenre támaszkodni. Ráhelyezni kezemet Jézus vállára és engedni, hogy vezessen engem” –  tette hozzá Molnár Sándor.

Beszélt arról is, hogy a látható világon túl ott van az, aki a szabadulást munkálja. Aki egész éjjel dolgozik azon, hogy ígérete beteljesüljön, népe megszabaduljon. Ha kell, akkor akár a tengert is kettéválasztja. Példaként említette meg, hogy Pállal együtt az első keresztyének is a hitben való járást vallották akkor is, amikor halálra kínozták őket hitükért. De az ellenreformáció idején elhurcolt lelkészek és tanítók is, a látható dolgok – a börtönajtó, a bilincsek a gálya mellett, számoltak életük Urával, az Úr Jézus Krisztusssal. 

Hálaadó istentisztelet a zsarnói református templomban – – – Fotó: Iski Ibolya

Ha a közösség csak a látható világot szemlélte volna, akkor az összeomlott lelkészlak után nem kezdett volna bele egy újnak a megépítésébe. Ha ez a közösség  a látható világ szerint gondolkodik, akkor nem fog bele a templom újításába, hiszen ez a munka emberileg és anyagilag is erejükön felül volt. Istennek hála, mindig vannak emberek, akik hitben járnak, és nem látásban –  mutatott rá a cselekvés mozgatórugójára a zsarnói gyülekezetben Molnár Sándor  zsinati főtanácsos.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” /1 Kor 16,14/ igét idézve ismertette Porubán Fülöp Angéla, a gyülekezet lelkipásztora a parókia és a templom építésének, illetve felújításának a történetét. 

Porubán Fülöp Angéla zsarnói lelkipásztor – – – Fotó: Iski Ibolya

Zsarnó első református, fából készült temploma 1810 tavaszán a lángok martalékává vált, de a gyülekezet még abban az évben hálát ad az új templomáért. 1937-ben bádoggal fedik le a tetőzetét, a hetvenes évek elején pedig nagyobb mértékű felújítást eszközölnek rajta. Az idén, október 22-én lesz ötven éve annak, hogy ünnepi istentiszteleten adtak érte hálát, illetve bocsájtották ki az alkalmon lelkészi szolgálatba az első női református lelkipásztort, Szabóné Híres Erzsébetet. 1984-ben egy nagyobb vihar erősen megrongálta a templom bádogtetőzetét. 

Az egyházközség parókiája 1868-ban égett le, de egy év alatt megújul, majd 1928-ban átépítik. Negyven évvel később Rudnay Béla lelkipásztor halála után lakatlanná válik. A gyülekezetet Görgőről, Péderből, Szádelőből, Szepsiből szolgálják be. Ez utóbbi helyről Gábor Lajos lelkipásztor, aki 1988-ban szembesül a romos parókiával, majd engedélyt kér a teljes mértékű felújítására, ennek ellenére egy új építésébe kezdenek bele. Ennek okára egy 2000 januárjában írt jegyzőkönyv tanúsága szerint azért volt szükség, mert a réginek a hátsó fala ledőlt, ezért  a parókia teljes lebontása mellett döntöttek.

Megújult a zsarnói református templom tetőzete – – – Fotó: Iski Ibolya

Porubán Fülöp Angéla visszaemlékezett arra, hogy amikor 2013-ban kihelyezték a gyülekezetbe, akkor az épület alsó szintje rendben volt, de nagyon sokat kellett tenni azért az elmúlt években, hogy az elnyerje mai formáját, s teljesen megújuljon és lakhatóvá válhasson. „Istennek hála, lehetőség nyílt az Anyaország nyújtotta támogatásra pályázni, de a hívek is szépen adakoztak” – mondta a lelkipásztor.

A pénzcsomagból először a parókia korábbi tetőzetét cserélték le, majd leszigetelték, kiépítették a fűtési rendszert, terasz készült a bejárat elé. A templomban elkészült a villanyhálózat, a Teleki László Alapítványnak köszönhetően pedig a tetőzet cseréje. Örömét fejezte ki, hogy a gyermekekkel való foglalkozásokat ezentúl már konfortosabb környezetben és a hidegebb időszakban fűtött helyiségben tudják megtartani.

Gábor Lajos volt zsarnói lelkipásztor és Fülöp Angéla, a zsarnói gyülekezet jelenlegi lelkipásztora – – – Fotó: Iski Ibolya

A hálaadó istentiszteleten Gábor Lajos, a gyülekezet egykori beszolgáló lelkipásztora néhány gondolat erejéig betekintést nyújtott a parókia építésének néhány részletébe, majd hálát adott azért, hogy az utódoknak köszönhetően az egykori reménység mára valósággá válhatott.

Az istentisztelet után a parókia udvarán Varga Zoltán, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője, szádalmási lelkipásztor Zsóka János római katolikus plébánossal együtt áldást adtak az elkészült parókiáért.

Varga Zoltán egyházmegyei főjegyző és Zsóka János római katolikus plébános – – – Fotó: Iski Ibolya

A zsarnói gyülekezetnek 103 tagja van, vasárnaponként átlagosan húszan járnak templomba, nagyobb ünnepek alkalmával akár hatvanan is eljönnek az istentiszteletre. Terveik között szerepel az egykori egyházi iskola épületének a rendbetétele, illetve az anyagiak függvényében az 1810-ben klasszicista templom külső és belső felújítása.

A parókia tetőterének egyik helyisége – – – Fotó: Király Béla

Iski Ibolya

események továbbiak →