Odaszánt szolgája az Úrnak

2022. augusztus 07., vasárnap

Egy ébredési mozgalom mindig erős nyomokat hagy az adott kor szűkebb vagy tágabb társadalmán, hatása hosszú évtizedekig érezhető. A kiskoszmályi mozgalom is ilyen volt, mely összehozta az érintetteket Marcelházára augusztus 6-án. Az alkalom apropóját Nehézy Károly, a mozgalom elindítója születésének 130. évfordulója szolgáltatta.

Kovács Tamás őrbottyáni lelkész

A Marcelházai és Őrbottyáni Református Egyházközségek szervezésében megvalósuló alkalomnak az volt a célja, hogy élő emlékezetté és erőforrássá tegyék azt, amit elődeik Isten dicsőségére és az egyház építésére tettek.

A lelkipásztor három gyülekezetben – Marcelháza, Kisújfalu, Őrszentmiklós (1970-től Őrbottyán) – végezte áldásos munkáját, így ezen egyházközségek tagjai, a Nehézy család Miskolcon és Őrszentmiklóson élő tagjai és a Kiskoszmályon működő árvaházra, az itt folyó munkára emlékezők érkeztek a missziói napra, melynek a Kősziklára épített ház elnevezést adták a szervezők.

Az alkalom áhítattal kezdődött, melyet Kovács Tamás őrbottyáni lelkész tartott Lk 6,43–49 alapján: Mikor vihar támad, akkor vizsgázik az ember, hogy milyen alapra építette a házát. A próbák az életünkben tapasztalatot jelentenek, és azért vannak, hogy megerősödve kerüljünk ki belőlük.

Galo Vilmos és Rácz Jolán lelkész

A missziói nap fő gerincét Galo Vilmos történész előadása képezte, aki Nehézy Károlyról, a kiskoszmályi mozgalomról és annak hatásáról beszélt. Nehézy karizmatikus személyisége, hitének példaértékű megélése erős közösséget teremtett Marcelházán, ahol 1928-ban egy márciusi bibliaórán döntés született az árvaház létrehozásáról. Az árvaház köré, mely később Kiskoszmályra került, felépült egy erős ébredési mozgalom, mely komoly belmissziói munkát végzett. Bibliaórák, konferenciák, árvanapok, diakonisszaképző alapítása, termeléssel foglalkozó gazdaságok létrehozása jelezte a gyümölcstermést, sőt két szövetség is megalakult: a Tábitha és a Timótheus Szövetség. Az előbbi a leányárvák, míg az utóbbi a fiúárvák gondozását vállalta fel. (Így épült fel mindössze 7 hónap alatt a Timótheus-palota Komáromban.) Az árvaházi mozgalomnak a 2. világháború elvesztése és a kommunista diktatúra vetett véget. Mivel az előadás hallgatói szinte valamennyien érintettjei voltak a témának, több ízben is rövidebb beszélgetés, hozzászólás színesítette az előadó részletes és érdekes bemutatóját, így vált még inkább élővé a több helyszínről érkezők közössége. 

Nehézy Károly-emlékszoba

A missziói napon a Nehézy család miskolci és őrszentmiklósi leszármazottjai röviden megemlékeztek Nehézy Károly személyéről, Kalocsai Márta pedig az árvaház jelentőségéről, az ott végzett munkáról, melyet nagyanyja igazgatott éveken keresztül.

A házigazda gyülekezet a volt református iskola épületében kialakított egy Nehézy Károly-emlékszobát, ahol a tiszteleteshez és a mozgalomhoz fűződő emlékeket gyűjtötték egy csokorba. A templomi együttlét a helyi lelkész, Édes Gábor köszönő szavaival zárult, kiemelve Rácz Jolán lelkipásztor fáradozását és munkáját az alkalom megszervezésében és az emlékszoba kialakításában.

„Legyen a szívetek teljesen az ÚRé, a mi Istenünké” (IKir 8,61a).

Az alkalom résztvevői

Édes Enikő

Fotó: Édes Gábor

események továbbiak →