A Kálvinista Szemle nyári számának tartalmából

2022. július 09., szombat

Az ifjúsági és gyermekmunka kulcsfontosságú szerepet tölt be minden szervezet, így az egyház életében is. Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját egyházunk ifjúsági szervezete, a Fiatal Reformátusok Szövetsége.

Három rovatunkban foglalkozunk a Firesszel. A szervezet egyik alapítója, Horváth Pál emlékezik vissza az indulásra, a kezdetekre és a szövetség megalakulására a Kaleidoszkóp rovatban. Interjút készítettünk a Firesz 1994–2002 közötti időszakának elnökével. Géresi Róbert beszél a megalakulásról, a szövetség szervezeti felépítéséről és elsődleges céljairól, a ’90-es évek egyházi helyzetéről és a Firesz megerősödéséről, fokozatos elfogadásáról is. A Református szemmel rovatunkban pedig a szervezet jelenlegi elnöke, Kiss Miklós gondolatébresztő írásában három kérdésre keresi a választ az ifjúsági és gyermekmunkával kapcsolatban: Miért? Mit? Hogyan? Magvető rovatunk kivételesen egy rövid visszaemlékezést közöl a készülő Firesz-kötetből, amelynek tervezett megjelenése őszre várható.

Teológiai rovatunk tanulmánya Palesztinába kalauzolja az olvasót. A terület Jézus-korabeli geopolitikai helyzetébe nyerhetünk betekintést, amely a zsidók egyedi helyzete miatt eltért a Római Birodalom többi provinciájának irányításától. A bodrogszentesi gyülekezetnek már 13. századi írásos emlékkel bíró templomába látogathatunk el; ismerkedhetünk meg nemcsak az épület több évszázados történetével, hanem a ma ott élő magyar református közösséggel is. Lélekbúvár rovatunk témája az olvasás, melynek hangsúlyos szerepét nem lehet eleget hangoztatni. Jókai Anna Ne féljetek című könyvét ajánljuk olvasóinknak, rövid novellánk témája ezúttal a magyarok nagy többségét lázba hozó, a csapatjátékok királya, a foci. 

Igei gondolatokat lelkipásztoraink tollából olvashatnak, nemzeti ünnepünkre, az államalapításra emlékezünk, és Kárpát-medencei, ill. egyházi híreket, tudósításokat is közlünk nyári számunkban.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

események továbbiak →