Egyházmegyei Közgyűlés Szürnyegen

2022. május 24., kedd

A szürnyegi református templomban került sor 2022. május 15-én a Zempléni Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésére.

A közgyűlést Kozár Péter helyi lelkipásztor a következő igeverssel köszöntötte a jelenlévőket: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” /Zsolt 133, 1-3/

Az igehirdetésében Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor a Hag. 2, 1-5 alapján tett bizonyságot. Haggeus prófétát Isten arra hívja, hogy újraindítsa a templom elakadt építkezését. Jeruzsálem lakói hallgattak az Úr szavára – nem pusztán Haggeuséra! – és nekiláttak az építkezésnek. Nem volt már mindegy, hogy Isten háza romokban hever. Odaszánták magukat az Úrnak. Ez pénzt, időt és energiát jelentett, de készek voltak ezt az áldozatot meghozni.

Blanár Erik

Az építkezés elindul, de azután akadozni kezdett! Egy hónap alatt elszállt a lelkesedés, teret nyert a csüggedés. A csüggedésnek ez a formája nekünk sem ismeretlen. Gondoljuk végig, mibe fogtunk bele Istentől felbátorodva, és mivé lett az elindulásunk. Majd a próféta Istentől való bölcsességgel és világossággal bátorítja népét. Ebbe a bátorításba tekintünk bele ma is, miközben kérjük Isten Szentlelkét, hogy elakadt, vagy elakadóban lévő dolgainkban lelkesítsen, erősítsen, újítson meg. Építsük és tartsuk életben gyülekezeteinket! – bátorította igehirdetésben a jelenlévőket Blanár Erik.

Az istentisztelet után a közgyűlést a határozatképesség megállapítását követően - 31 szavazati joggal bíró résztvevő és 37 vendég jelenlétével - Asszonyi Árpád egyházmegyei gondnok nyitotta meg. Ezt követte a legutóbbi egyházmegyei közgyűlési és egyházmegyei tanácsülési jegyzőkönyvek felolvasása, majd a közgyűlés általi elfogadása.

 Kendi Csaba

Kendi Csaba esperesi beszámolójában az elmúlt fél év kiemelkedő eseményeiről is számot adott. Elmondta, ha egyetlen szóban kellene összefoglalni az elmúlt évet, a „járványhelyzet” szót mondaná! Minden gyülekezet megérezte a nehézségeket, amit ez az időszak hozott magával. Továbbá említést tett a napvilágot látott népszámlálási adatokról is.

A népszámlálási adatok alapján kimutatható, hogy a Zempléni Református Egyházmegye 38 gyülekezetéből csupán kettőben volt növekedés, ám ez is csupán 1-2 személyt jelent, a többi egyházközségben csökkenés figyelhető meg. A legnagyobb, három számjegyű csökkenés Tiszacsernyőben, Királyhelmecen, Kisgéresben, Őrösben és Nagygéresben volt kimutatható, a két és három számjegyű csökkenés határán pedig Bodrogszentes áll.

Szlovákia lakosságának 1,56 %-a vallotta magát reformátusnak és közel 1,3 millióan vallástalannak jelölték magukat. A tőketerebesi járásban, a Zempléni Egyházmegye területén 10 700-ról 9 885-re csökkent a reformátusok száma, a választó joggal bíróké pedig a 2011-es 5 828-hoz viszonyítva 4 660-ra csökkent. A számadatok bár nem túlságosan bíztatóak, azonban látni kell – fogalmazott Kendi Csaba – hogy a népszámlálás a járvány közepén ért bennünket. Egyetemes egyházunk és egyházmegyénk molinók, szórólapok és a közösségi média adta lehetőségeket kihasználva igyekezett buzdítani reformátusságunk felvállalására, azonban a személyes találkozás hiánya minden bizonnyal kihatott a népszámlálási adatokra is.

Kendi Csaba beszámolójának további részében kitért arra is, hogy az elmúlt évben a gyülekezetekben az adakozás visszaesett a lezárások miatt, így több egyházközség a tartalékaiból volt kénytelen megélni. Egyházmegyénk életével kapcsolatban elmondta, hogy a legszükségesebb dolgokat el tudtuk végezni, ám sok tekintetben korlátoztak bennünket is a fennálló intézkedések.

Szopó Ferenc

A továbbiakban Blanár Gabriella az egyházmegye életéről szóló missziói beadványa és Tarr Ivett a gyülekezetek diakóniai szolgálatait összefoglaló dokumentuma is felolvasásra került. Böszörményi Tamás az egyházmegyében folyó sajtótevékenységről, Molnár Éva a hitoktatásról és vallásos nevelésről, Molnár István a 2021-es esztendő építéseiről, felújításairól számolt be a közgyűlés alkotó tagjai előtt. Az esperesi jelentés, valamint a különböző beszámolók meghallgatása után a jelenlévők meglehetősen átfogó képet kaptak a Zempléni Református Egyházmegye életéről és szolgálatáról.

Az Egyházmenyei Közgyűlés a hardicsai gyülekezet beadványával is foglalkozott, akik egyházmegyei gyűjtést engedélyezését kérték a templom harangrendszerének javítására. A beadványt a közgyűlés tagjai egyhangúan megszavazták, így a gyűjtés már hivatalosan is elindulhat.

Majd szóba került a jelenlegi háborús helyzet is, aminek kapcsán elmondható, hogy egyházmegyénk is kiveszi a részét a segítségnyújtásban. A kiskövesdi gyülekezet menekült családokat fogadott be és biztosít számukra jelenleg is átmeneti szállást. Továbbá egyházmegyénk bekapcsolódik a Diakóniai Központ vezetésével meghirdetett gyűjtésbe, valamint az elmúlt időszakban egy 520 euró értékű gyógyszercsomagot sikerült átjuttatni Kárpátaljára, melyből gyülekezeti tagok is részesülhettek.

 Hozák Magyar Ildikó

2022. szeptember 4-én a Zempléni Egyházmegye Családi Napot szervez a borsi Rákóczi kastélyban. Erről az alkalomról a gyülekezetek a következő hónapokban kapnak tájékoztatást.

A 196. dicséret eléneklése után a helyi gyülekezet a vendégszeretetét azzal is kifejezte, hogy közös vacsorára hívta a jelenlévőket. Csoportosan átvonulva a község kultúrházába, a beszélgetés már könnyed hangulatban, terített asztalok mellett folytatódhatott.

Kép és szöveg: Böszörményi Tamás

események továbbiak →