2022. május 14., szombat

2022. május 14., szombat

Hós 2,16–25 és Róm 11,17–24
(ÚSZ) „Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát: az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos" (22). Nagy ajándék a látás, a valóság teljes értékű érzékelése. A nemlátókra sok-sok veszély leselkedik, rengeteg dolgot csak segítséggel tudnak elvégezni. Sajnos, sokan nem veszik tudomásul, hogy hit által látni még fontosabb, mint a testi szemekkel való látás. A hit látásával ismerjük meg lelki szilárdságunk kőszikláját, Jézus Krisztust. Őt látva nem fenyeget a sodródás, a tévelygés és a kárhozat veszélye. Őt látva tudjuk csak megkülönböztetni Isten jóságát és szigorúságát. De látni csak az Ige világosságában lehet, mert csak ebben a fényben vagyunk képesek felismerni, milyen nagy kegyelmet gyakorolt Isten velünk. A mai ige buzdít, hogy lásd meg: az Úr jóságos Veled!
Fohász: Urunk, a világ szeretne elvakítani fényes látványaival, és szeretne megfosztani a lelki tisztánlátás kegyelmi ajándékától. Köszönjük, hogy Igéd segít minden napon, hogy ne legyen se szenny, se csillogó ragyogás, amely megtéveszt, és eltakarja szemünk elől a Te jóságodat. Ámen.

események továbbiak →